Kehitysvammaisten ja mielenterveysasiakkaiden palvelut

Etusivu / Suomeksi / Palvelut / Sosiaalipalvelut / Vammaisten palvelut / Kehitysvammaisten ja mielenterveysasiakkaiden palvelut

Kehitysvammaisten ja mielenterveysasiakkaiden palvelut

Kehitysvamma- ja mielenterveyspalveluiden tavoitteena on tukea kehitysvammaisia ja mielenterveyskuntoutujia arjen- ja elämänhallinnassa kuunnellen, ohjaten ja osallistaen.

Jos palveluun ilmenee tarvetta, otetaan yhteyttä kehitysvammahuollon lähiesimieheen. Palveluja järjestetään sosiaalihuoltolain, vammaispalvelulain tai kehitysvammalain mukaan.

Palvelun tarve

Kehitysvammaisten osalta kehitysvammahuollon lähiesimies arvioi yhteistyössä asiakkaan ja hänen verkostonsa kanssa palvelun tarpeen ja palvelun sopivuuden. Asiakkaalle laaditaan palvelusuunnitelma, kehitysvammaisille myös erityishuolto-ohjelma, EHO.

Mielenterveyskuntoutujien osalta sosiaalityöntekijä arvioi yhteistyössä asiakkaan ja hänen verkostonsa kanssa palvelun tarpeen ja palvelun sopivuuden.

Avohuollon ohjaus

Palvelu on tarkoitettu kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille, jotka tarvitsevat ohjausta ja tukea itsenäisesti selviytymisessä. Avohuollon ohjausta tehdään asiakkaan kotona. Avohuollon ohjaus voi olla esim. kauppa-asioiden hoitamista tai kodinaskareissa avustamista.

Avohuollon ohjausta tekevät kehitysvammahuollon kaikki työntekijät.

Avohuollon ohjaajan palvelut ovat maksuttomia.

 
 
Työtoiminta/Työkeskus Karhunpesä

Työkeskus Karhunpesän toiminta-ajatuksena on aikuisten kehitysvammaisten, mielenterveyskuntoutujien sekä muiden vajaakuntoisten työtoimintaan osallistumisen mahdollistaminen sekä heidän omatoimisuuden ja aikuisuuden tukeminen yhdessä asiakkaan lähiyhteisön ja muun verkoston kanssa. Toiminnan tarkoituksena on vammaisten, mielenterveyskuntoutujien ja vajaakuntoisten asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitäminen ja sen edistäminen.

Työkeskus Karhunpesän toimintayksiköissä tai avotyössä asiakkaat voivat tehdä omaan työkykyynsä tai koulutukseensa sopeutettua työtä. Työtoimintaan osallistuminen pitää yllä säännöllistä päivärytmiä sekä mahdollistaa arjen taitojen opettelun ja sosiaalisen kanssakäymisen muiden ihmisten kanssa.

Karhunpesän toimintayksiköissä tehdään askartelu-, kudonta-, puu-, tai metallitöitä ohjaajan ohjauksessa. Samalla ylläpidetään myös siivouksen- ja keittiöhuollon taitoja.

Asiakas voi tehdä myös avotyötä, jolloin asiakas on avotyössä työkeskuksen ulkopuolella.  Työtehtävät ja -ajat sovitetaan asiakkaan toimintakyvyn mukaan. Avotyön soveltuvuus määritellään palvelun tarvetta arvioidessa.

Työtoimintaa järjestetään pääasiassa arkipäivisin. Työtoiminta on asiakkaalle maksutonta. Asiakkaalle maksetaan tehdystä työstä työosuusraha, jonka kriteeristön on perusturvalautakunta päättänyt.

 Työpäivän aikana tapahtuvasta ruokailusta asiakkaalta peritään asiakasmaksu, maksu on kulloinkin voimassa olevan perusturvalautakunnan päätöksen mukainen.

Yhteystiedot:

Työkeskus Karhunpesä
Kontiotie 7, 72400 Pielavesi
 
Vs. erityispalvelujen esimies Mari Nousiainen
040 489 4822
mari.nousiainen@pielavesi.fi
 
Kudonta, 040 489 4159

Puu ja metalli, 040 489 4158
Avohuolto/työnohjaus, 040 4894159Asumispalvelu

Palvelu on tarkoitettu aikuisille kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille. Asumispalveluiden tavoitteena on, että asiakkaalle, joka ei selviydy asumisesta täysin itsenäisesti, järjestetään sopivin asumismuoto ottaen huomioon hänen yksilölliset kykynsä ja tarpeensa. Asumispalveluita järjestetään lyhyt- ja pitkäaikaisena palveluna tuetusta asumispalvelusta laitoshoitoon. Palvelua on kunnan omana palveluna sekä ostopalveluina. Kunnan omana palveluna toimii Repomäen asuntola.

Repomäen asuntola

Repomäen asuntolan tavoitteena on antaa mahdollisuus kehitysvammaisille henkilöille itsenäiseen ja omatoimiseen elämään sekä edistää itsenäistä selviytymistä. Asuntolassa tuetaan asiakkaiden yksilöllisiä tarpeita asumisen ja vapaa-ajan toimissa. Asuntolan päivittäisiin toimiin kuuluvat mm. ruuan valmistaminen, asioinnit, siivous, pihan hoito, pyykkihuolto ym. kodin askareet. Asiakkaat osallistuvat kaikkiin asuntolan arkielämän toimintoihin. Asuntolassa on 9 asiakaspaikkaa. Asuntolan ohjaajia on kaksi sekä työkeskuksen ohjaajat tekevät viikoittain asuntolan vuoroja. Ohjaajat ovat paikalla viikon jokaisena päivänä, yöt eivät ole valvottuja.

Asiakas on vuokrasuhteessa ja lisäksi häneltä peritään asiakasmaksu ruokailujen osalta. Maksu on kulloinkin voimassa olevan perusturvalautakunnan päätöksen mukainen.

Yhteystiedot:

Vasala

Hirvitie 4, 72400 Pielavesi

Kehitysvammahuollon vs. lähiesimies Mari Nousiainen
040 489 4822, mari.nousiainen@pielavesi.fi


Asuntolan hoitaja Anna-Liisa Kumpulainen

040 351 5732, anna-liisa.kumpulainen@pielavesi.fi


Asuntolan ohjaaja
040 489 4057