Avoimet työpaikat

Etusivu / Suomeksi / Ajankohtaista / Avoimet työpaikat

 

Pielavesi on noin 5000 asukkaan kunta Pohjois-Savossa.
Matkaa Helsinkiin on 420 km, Kuopioon 80 km ja Iisalmeen 54 km.
Elinkeinorakenne muodostuu palveluista, alkutuotannosta ja jalostuksesta. Pielavesi ponnistaa luonnostaan –slogan kuvaa kahta voimavaraamme, puhdasta ja upeaa luontoa sekä pielavetisten uskoa tulevaisuuteen.
Kunta tunnetaan presidentti Urho Kaleva Kekkosen syntymäkodista, Lepikon torpasta, lentopallon useista Suomen mestaruuksista sekä olympiamitalisti, keihäänheittäjä Antti Ruuskasen, saavutuksista.

Pielaveden kunta julistaa haettavaksi 5.3.2018 klo 15 mennessä

JOHTAVAN SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRAN

Virka täytetään toistaiseksi ja työ alkaa sopimuksen mukaan.

Johtavan sosiaalityöntekijän vastuualueeseen kuuluvat lastensuojelu ja muut lapsiperheiden palvelut, aikuissosiaalityö, toimeentuloturva ja kuntouttava työtoiminta. Johtavan sosiaalityöntekijän työpanosta on suunnattu erityisesti lapsiperheiden palveluun ja hänelle kuuluvat myös lastenvalvojan tehtävät. Johtava sosiaalityöntekijä toimii sosiaalitoimiston esimiehenä sekä perusturvajohtajan sijaisena.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on Suomessa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat opinnot sosiaalityössä (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 2 luku 7 §), alan tuntemus ja riittävä johtamistaito. Arvostamme lastensuojelutyön osaamista ja kokemusta, kehittävää työotetta sekä hyviä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Hakija voi esittää myös oman palkkatoiveensa. Virkaan sovelletaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan ja esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/202) mukainen rikostaustaote.

Pielaveden perusturvajohtajalle osoitetut hakemukset ansioluetteloineen on toimitettava 5.3.2018 klo 15.00 mennessä osoitteeseen Pielaveden kunta, Sosiaalitoimisto, Savikontie 15, 72400 Pielavesi tai sähköpostiosoitteeseen pirjo.nikkinen@pielavesi.fi  

Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Pirjo Nikkinen, puh: 0400 152231, pirjo.nikkinen@pielavesi.fi  

Tietoa Pielaveden kunnasta osoitteessa www.pielavesi.fi

Pielavedellä 16.02.2018

PIELAVEDEN PERUSTURVALAUTAKUNTAASIANHALLINTASIHTEERIN VIRKA 


Haemme Pielaveden kunnan keskushallintoon asianhallintasihteeriä toistaiseksi voimassaolevaan virkasuhteeseen 1.4.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Asianhallintasihteeri johtaa ja valvoo kunnan arkistotointa ja sen keskusarkistoa sekä ohjaa asiakirjahallintoa. Työtehtäviin kuuluu vireille tulevien asioiden ja asiakirjojen käsittely ja kirjaaminen sekä keskusarkiston hoito ja tietopalvelutehtävät. Asianhallintasihteeri huolehtii asiakirjahallintoon liittyvästä koulutuksesta, ohjauksesta ja neuvonnasta sekä toimii asianhallintajärjestelmän yhtenä pääkäyttäjänä. Asianhallintasihteeri vastaa lisäksi kunnanhallituksen ja valtuuston asioiden käsittelyvaiheiden kirjaamisesta. Asianhallintasihteeri toimii keskusvaalilautakunnan sihteerinä. Tehtävänkuvassa voidaan ottaa huomioon myös valittavan henkilön mahdollinen muu osaaminen. 

Virkaan valittavalta edellytämme soveltuvaa ammattikorkeakoulututkintoa tai aiempaa opistoasteista tutkintoa. Lisäeduksi katsotaan arkistonhoitotutkinnon suorittaminen. Myös muut vastaavat opinnot sekä asiakirjahallintaan liittyvät kehittämis- ja suunnittelutehtävät katsotaan eduksi.

Toivomme Sinulta aktiivista otetta asiakirjahallinnon kehittämiseen. Olet tarkka, työtä pelkäämätön ja omaat hyvät yhteistyö- ja asiakaspalvelutaidot. Arvostamme kunnallisen hallinto- ja päätöksentekomenettelyn tuntemusta.

Palkkaus on KVTES:n mukainen. Virkasuhteessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Virkasuhteeseen valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan

Tarjoamme haasteellisen tehtävän, vaihtelevan ja mielenkiintoisen työn sekä mukavat työkaverit.

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa 9.3.2018 klo 14.30 mennessä sähköpostilla osoitteeseen kunta@pielavesi.fi

Lisätietoja p. 0404894050
Kirsi Väänänen
hallintosihteeri

 


Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikkö

HAKEE TUKI- JA SIJAISPERHEITÄ
lasten ja perheiden tukemiseen
 
Tuki- ja sijaisperheet ovat tavallisia perheitä, jotka pitävät lapsista ja haluavat auttaa heitä. Lapset käyvät tukiperheessä viikonloppuisin ja loma-aikoina. Sijaisperheissä lapset voivat saada myös pitempiaikaista hoitoa.

Nämä perhehoidon muodot ovat lastensuojelun keinoja auttaa lapsia ja heidän perheitään, kun perheen omat voimavarat eivät riitä ja sukulais- ja ystäväverkostot eivät ole riittävästi tukena.

Sijais- ja tukiperhe hoidosta maksetaan kuntakohtainen korvaus.

Yksikön järjestämistä valmennuksista, koulutuksista ja muista tilaisuuksista löytyy tietoa

http://www.pslastensuojelu.fi/ tai yksikön työntekijöiltä.

Ota yhteyttä!

Anna Mehtonen puh. 044 7401 992 anna.mehtonen@siilinjarvi.fi
Tarja Pitkänen puh. 044 7401 991 tarja.pitkanen@siilinjarvi.fi

 


Liitetiedostot
Te-palvelut Kuntarekry.fi