Avoimet työpaikat

Etusivu / Suomeksi / Ajankohtaista / Avoimet työpaikat
Avoimet työpaikat
5.12.2018 16:40

Lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijä

Haemme Pielavedelle määräaikaista perhesosiaalityön kotipalvelutyöntekijää 2.1.2019 alkaen. Pielaveden sosiaalitoimisto aloittaa tammikuussa ketterän kotipalvelun kokeilun, jossa on tavoitteena tarjota joustavaa, nopeasti reagoivaa matalan kynnyksen kotipalvelua lapsiperheille. Keskeistä kokeilussa on vastaaminen perheistä nouseviin tuen tarpeisiin ja palvelupyyntöihin. Kokeilun kesto on ensin puoli vuotta ja sitä voidaan jatkaa vielä toinen puoli vuotta, mikäli palvelu osoittautuu tarpeelliseksi lapsiperheille. Syksyn 2019 aikana päätetään toiminnan mahdollisesta jatkamisesta.

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua. Sen tavoitteena on tukea perhettä arjessa selviytymisessä. Kotipalvelu on yhdessä perheen ja yhteistyötahojen kanssa tehtävää vanhemmuuden ja arjessa selviytymisen tukemista. Keskeisenä tavoitteena on perheen omien voimavarojen vahvistaminen. Kotipalvelu on myös ehkäisevää lastensuojelua. Ehkäisevällä lastensuojelulla edistetään ja turvataan lasten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia sekä tuetaan vanhemmuutta. Ehkäisevää lastensuojelua on lastensuojelulain mukaan myös kunnan muissa palveluissa perheelle antama tuki silloin, kun perhe tai lapsi ei ole lastensuojelun asiakas.

Kotipalvelutyöntekijän ensisijaisena tehtävänä on lasten- ja kodinhoitotyö asiakkaiden kotona. Lisäksi tehtävään kuuluu perheiden matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen, perheiden kohtaamispaikkatoiminta ja verkostotyö. Haemme henkilöä, joka on valmis työskentelemään myös iltaisin.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on soveltuva sosiaali- ja terveysalan koulutus.

Hakemuksen tehtävään tulee toimittaa Kuntarekry -järjestelmään 21.12.2018 klo 12 mennessä.

Tehtävässä edellytetään erinomaista suomen kielen taitoa ja hyviä vuorovaikutustaitoja, kokemusta etenkin vauvojen ja leikki-ikäisten hoidosta ja perheiden kanssa työskentelystä. Tehtävä edellyttää oman auton käyttöä. Pielavesi on savuton kunta.

Valitun on ennen työsuhteen vastaanottamista esitettävä rikosrekisteriote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi 504/2002) ja lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.
Palvelussuhteessa on 3 kk:n koeaika.

5.12.2018 16:30

Sosiaaliohjaaja

Tule Pielavedelle aktiiviseen ja kehittämismyönteiseen työyhteisöön hoitamaan sosiaalihuoltolain mukaisten perhepalveluiden ja lastensuojelun sosiaaliohjaajan vakinaista virkaa. Meillä saat jatkuvan ja tiiviin tuen tiimiltäsi sekä mahdollisuuden oman työsi kehittämiseen koulutuksen ja työnohjauksen avulla. Työyhteisössämme pidetään tärkeänä yhteistyön sujuvuutta, työssä jaksamista tukevaa ilmapiiriä, joustavuutta ja itsenäistä työskentelyotetta.

Sosiaaliohjaajan tehtäviin kuuluu palveluohjaus ja neuvonta, sosiaalihuoltolain mukaisten yhteydenottojen vastaanottaminen, palvelutarpeen arviointi ja siihen liittyvä päätöksen teko, kun kyseessä ei ole erityistä tukea tarvitseva henkilö. Sosiaaliohjaaja vastaanottaa uusia lastensuojeluilmoituksia ja toimii työparina lastensuojelun sosiaalityöntekijälle. Lisäksi sosiaaliohjaajan toimenkuvaan kuuluu lapsiperheiden kotipalvelun tarpeen arviointia, lapset puheeksi -toimintamallin mukaiset neuvonpidot sekä perheohjaus. Verkostoyhteistyö on olennainen osa tehtävää.

Sosiaaliohjaajana olet usein asiakkaiden ensimmäinen kontakti sosiaalihuoltoon, joten edellytämme sinulta tietämystä sosiaalihuollon eri palveluista, palvelualttiutta, itsenäistä työotetta, johdonmukaisuutta, päätöksentekovalmiutta, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä toimia tiimissä joustavasti. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös vahvaa halua olla kehittämässä asiakaslähtöisiä sosiaalityön palveluita.

Arvostamme monipuolista kokemusta sosiaalihuollon tehtävistä sekä lapset puheeksi -toimintamallista.

Hakemukset tulee jättää Kuntarekry-järjestelmään 21.12.2018 klo 12 mennessä.

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§, 32§) mukainen sosionomin kelpoisuus. Ajokortti on työtehtävien suorittamisessa välttämätön.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rekisteriote ja lääkärintodistus terveydentilastaan.

Palvelusuhteessa on 6 kk:n koeaika.
Pielaveden kunta on savuton.

22.11.2018 10:30

Ohjaaja

Haemme erityiseen joukkoomme OHJAAJAA 11.2.2019 alkavaan työloman sijaisuuteen. Työsuhde kestää 21.12.2019 saakka.

Kyseisessä tehtävässä ohjaat, tuet ja valmennat kaikenikäisiä ja eri elämäntilanteissa olevia erityisiä ihmisiä, etenkin kehitysvammaisia. Ohjaajan työ on sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä vamman kanssa elävien ihmisten tukemista. Työtä tehdään yhdessä eri sidosryhmien, asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa. Ohjaajana osallistut oman yksikön toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin yhteistyössä työyhteisön ja esimiehen kanssa. Vastaat myös omalta osaltasi asiakkaan kuntouttavasta ohjaustyön suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista sekä huolehdit asiakkaan perustarpeista. Kehität, seuraat ja arvioit jatkuvasti omaa työtäsi ja ammattitaitoasi.

Tämän hetkinen työyksikkö sijaitsee Työkeskus Karhunpesässä, mutta tehtävässä työskentelet myös Vasalan asumisyksikössä sekä muissa erityispalvelujen tehtävissä. Esimiehenäsi toimii erityispalveluiden esimies ja työyhteisöösi kuuluu yhteensä 4 ohjaajaa. Ohjaajana tulet työskentelemään pääsääntöisesti päivätyössä, mutta toisinaan on myös 2-vuorotyötä ilta-, pyhä- ja viikonlopputöineen.
Ohjaajan tehtävään kuuluvat päivä- ja työtoiminnan ohjaaminen painottuen erityisesti päivätoimintaan sekä arjenhallintakerhoon. Ohjaajan tehtävään sisältyy olennaisesti työvalmentajan rooli, ja vastuullesi kuuluu erityispalveluiden asiakkaiden työllistämiseen liittyvät asiat.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen vaatii sinulta vähintään sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa tai alan aikaisempaa kouluasteista ammatillista tutkintoa. Suotavaa on, että sinulla on kokemusta kehitysvammaisten ja/tai muiden erityisryhmien kanssa työskentelystä. Työtehtävien hoitamiseksi vaaditaan myös hygieniapassin suorittaminen. Lisäksi eduksi katsotaan, mikäli sinulla on ajokortti ja mahdollisuus oman auton käyttämiseen työtehtäviä hoitaessasi. Odotamme, että tehtävää hoitaessasi olet kehittämismyönteinen, joustava, mukautumiskykyinen ja innovatiivinen sekä sosiaalisesti taitava työntekijä.

Valinnassa noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa.
Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Suosikki-rekisteriin.
Tehtävään valitun on toimitettava hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan ennen työsuhteen alkamista. Rokotussuojan tulee olla tartuntatautilain mukainen.
Palkkaus määräytyy KVTES:n sekä Pielaveden kunnan työn vaativuuden arvioinnin mukaisesti.
Pielaveden kunta on savuton työpaikka.

Hakemukset toimitetaan 20.12.2018 klo 14.00 mennessä Erityispalvelujen esimiehelle Irma Hakuliselle kirjallisena kuntarekryn kautta, sähköpostitse tai postitse. Hakemuksen mukaan on hyvä liittää myös CV.

10.8.2018 12:58

Hoitajan sijaisuus kotihoitoon

Pielaveden kunnassa on jatkuva rekrytointi kotihoidon lyhyt- ja pitkäaikaisiin (kesätyö, keikkatyö ja muut sijaisuudet) lähihoitajan sijaisuuksiin. Myös alan opiskelijat ja muut terveydenhuollon ammattilaiset voivat hakeutua sijaisuuksiin.

Kotihoidon tiimissä työskentelee hoitajia ja sairaanhoitajia. Työ on 3-vuorotyötä arkisin ja viikonloppuisin.

Kelpoisuusehtona hoitajan toimeen on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/2005) 8 §:n mukainen pätevyys. Lisäksi edellytämme tehtävään valittavilta lääkkeen jakolupaa sekä B-ajokorttia sekä oman auton käyttömahdolisuutta (työssä käytetään pääasiallisesti talon autoa). Pielaveden kunnan kotihoidossa työn tukena käytämme mobiili Hilkka ohjelmaa.

Toivomme sinulta reipasta ja toimeen tarttuvaa otetta. Työntekijän toiveet ja osaaminen otetaan huomioon kaikkia sijaisuuksia täytettäessä.

Rekisteröidy sijaisrekisteriimme täyttämällä hakemus oheisen linkin (hae työpaikkaa) kautta. Otamme Sinuun yhteyttä ja sovimme haastatteluajan.

Tullessasi haastatteluun, ota mukaan henkilötodistus, alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Opiskelijoita pyydämme ottamaan mukaan opintorekisteriotteen.

10.7.2018 9:34

Lähihoitajia sijaisuuksiin asumispalveluihin

Pielaveden kunnassa on jatkuva rekrytointi lyhyt- ja pitkäaikaisiin (kesätyö, keikkatyö ja muut sijaisuudet) lähihoitajan sijaisuuksiin. Myös alan opiskelijat ja muut terveydenhuollon ammattilaiset voivat hakeutua sijaisuuksiin.

Keikkatyötä voit tehdä hoivapalvelujen eri yksiköissä, kuten tehostetussa palveluasumisyksikössä ja intervalliosastolla. Toivomme sinulta reipasta ja toimeen tarttuvaa otetta. Työntekijän toiveet ja osaaminen otetaan huomioon kaikkia sijaisuuksia täytettäessä.

Rekisteröidy sijaisrekisteriimme täyttämällä hakemus oheisen linkin (hae työpaikkaa) kautta. Otamme Sinuun yhteyttä ja sovimme haastatteluajan.

Tullessasi haastatteluun, ota mukaan henkilötodistus, alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Opiskelijoita pyydämme ottamaan mukaan opintorekisteriotteen.

20.6.2018 14:30

Ravitsemistyöntekijä

Pielaveden kunta hakee jatkuvasti lyhyt- ja pidempiaikaisia sijaisia ravitsemistyöntekijän tehtäviin. Jos olet kiinnostunut työskentelemään ruokapalvelukeskuksessa tai koulujen jakelukeittiössä, täytäthän sähköisen hakemuksen ja näin ilmoittaudut sijaisrekisteriimme.
Kelpoisuusvaatimuksena on catering-alan perustutkinto tai vastaava aiempi koulutus tai riittävä työkokemus sekä hygieniapassi. Arvostamme yhteistyökykyä, joustavuutta ja oma-aloitteisuutta. Lisäksi joissakin kohteissa tehtävään kuuluu siivoustyötä.
Otamme yhteyttä mahdollisen haastatteluajan sopimiseksi. Haastattelun yhteydessä tarkistamme henkilöllisyyden, työ- ja tutkintotodistukset sekä muut mahdolliset todistukset.

20.6.2018 13:09

Varhaiskasvatuksen sijaisuuksia

Hae Pielaveden kunnan varhaiskasvatuksen lyhytaikaisiin sijaisuuksiin.

Meillä on tarjolla tilanteiden mukaan eripituisia sijaisuuksia lastentarhanopettajille, lastenohjaajille ja ryhmäperhepäivähoitajille varhaiskasvatuksen toimintayksiköissä. Pielaveden kunnassa toimii päiväkoti Tarulinna keskustassa, päiväkoti Vekaravaara Vaaraslahdessa, ryhmis Satupirtti keskustassa ja ryhmis Muksula Säviällä.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät ko.toimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annettujen asetusten mukaisesti. Myös muodollisesti epäpätevät hakijat voidaan ottaa huomioon sijaisuuksia täytettäessä.

Sijaisilta edellytetään 18 vuoden ikää ja soveltuvuutta alalle. Eduksi katsotaan aikaisempi työkokemus lasten ja nuorten parissa sekä alan koulutus. Sinun toivotaan olevan reipas, oma-aloitteinen ja tilanteisiin sopeutuva.

20.6.2018 12:58

Aineenopettaja, luokanopettaja ja erityisopettaja

Voit ilmoittautua käytettäväksi sijaiseksi opettajantehtäviin.

Liitetiedostot
Te-palvelut Kuntarekry.fi