Avoimet työpaikat

Etusivu / Suomeksi / Ajankohtaista / Avoimet työpaikat

Sosiaalityöntekijän viransijaisuus / Pielaveden kunta / Perusturvaosasto

Pielaveden kunnan perusturvaosastolle haetaan määräaikaista sosiaalityöntekijää 31.12.2017 saakka. Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Sosiaalityöntekijän vastuualueeseen kuuluvat lapsiperheiden palveluiden- sekä lastensuojelun sosiaalityö. Sosiaalityöntekijä toimii lapsen asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä, sekä suunnittelee, arvioi ja toimeenpanee lapsen edun mukaisia tukitoimia. Sosiaalityöntekijän työparina toimivat sosiaaliohjaajat, perhetyöntekijät sekä johtava sosiaalityöntekijä. Työhön saa vankan tuen koko sosiaalitoimen tiimiltä, esimieheltä sekä yhteistyöverkostoilta.

Arvostamme kehittämismyönteisyyttä, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä lastensuojelutyön tuntemusta. Mahdollisuus oman auton käyttöön on tehtävän menestyksekkään hoitamisen edellytys.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7§:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Mikäli kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita ei ole, tehtävä voidaan täyttää henkilöllä, joka on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 12§ mukaisesti suorittanut sosiaalityön aineopinnot ja käytännön harjoittelun.

Palkkaus määräytyy kvtes:n mukaan, hakija voi esittää myös palkkatoiveensa. Virkaan valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/202) mukainen rikostaustaote.

Hakemukset pyydetään toimittamaan Pielaveden kunnan johtava sosiaalityöntekijä Anne-Leena Pellikalle viimeistään 1.9.2017 klo 15.00 mennessä osoitteeseen anne-leena.pellikka@pielavesi.fi tai Savikontie 15 (PL 27), 72400 Pielavesi. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Pirjo Nikkinen, p.0400 152 231 pirjo.nikkinen@pielavesi.fi tai johtava sosiaalityöntekijä Anne-Leena Pellikka, p.040 722 8355 anne-leena.pellikka@pielavesi.fi

 

Lähihoitajan sijaisuus Pielaveden kunnan vanhuspalveluissa, Kotihoito

Vanhuspalveluissa on haettavana 23.8.2017 klo: 13:00 mennessä

Lähihoitajan äitiysloman – vanhempainloman sijaisuus ajalla 12.9.-17 – 27.7.-18 kotihoidossa.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (271/2005) 8§ mukainen tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto.

Arvostamme vanhustyön vankkaa kokemusta, Pegasos-tietojärjestelmän hallintaa ja Hilkka-mobiili toiminnanohjausjärjestelmän osaamista. Edellytämme myös asiakaslähtöistä ja kuntouttavaa työotetta sekä hyviä vuorovaikutus- , yhteistyö-, tiimityö- ja työyhteisötaitoja.

Tiedustelut: Kotihoidon esimies Tiina Ruotsalainen p: 040 571 5484 tai Sh Salla Pennanen p: 040 572 5785.

Työaika: 3 vuorotyö

Palkkaus: KVTES:n mukainen

Työ alkaa: 12.9.2017

Työn kesto: 10 -11kk.

Haku päättyy: 23.8.2017 klo: 13.

Jätä hakemukset: Kotihoidon esimies Tiina Ruotsalainen, Savikontie 17, 72400 Pielavesi tai sähköpostitse: tiina.ruotsalainen@pielavesi.fi.


Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikkö

HAKEE TUKI- JA SIJAISPERHEITÄ
lasten ja perheiden tukemiseen
 
Tuki- ja sijaisperheet ovat tavallisia perheitä, jotka pitävät lapsista ja haluavat auttaa heitä. Lapset käyvät tukiperheessä viikonloppuisin ja loma-aikoina. Sijaisperheissä lapset voivat saada myös pitempiaikaista hoitoa.

Nämä perhehoidon muodot ovat lastensuojelun keinoja auttaa lapsia ja heidän perheitään, kun perheen omat voimavarat eivät riitä ja sukulais- ja ystäväverkostot eivät ole riittävästi tukena.

Sijais- ja tukiperhe hoidosta maksetaan kuntakohtainen korvaus.

Yksikön järjestämistä valmennuksista, koulutuksista ja muista tilaisuuksista löytyy tietoa

http://www.pslastensuojelu.fi/ tai yksikön työntekijöiltä.

Ota yhteyttä!

Anna Mehtonen puh. 044 7401 992 anna.mehtonen@siilinjarvi.fi
Tarja Pitkänen puh. 044 7401 991 tarja.pitkanen@siilinjarvi.fi

 


Liitetiedostot
Te-palvelut Kuntarekry.fi