Kuulutukset

Etusivu / Suomeksi / Ajankohtaista / Kuulutukset

Pielaveden kunta tiedottaa ja palvelee

Tämä sähköinen ilmoitustaulu on kunnan virallinen ilmoitustaulu.

Kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Ilmoitustaulun hoitajana toimii hallintosihteeri Kirsi Väänänen, puh. 040 4894 050, sähköpostiosoite kirsi.vaananen@pielavesi.fi  tai kunta@pielavesi.fi.