Kunnanvaltuusto

Etusivu / Suomeksi / Päätöksenteko / Kunnanvaltuusto
 
 
 
PIELAVEDEN KUNNANVALTUUSTO

Kevään 2017 kuntavaaleissa valittiin Pielaveden valtuustoon 27 jäsentä ajalle 1.6.2017-31.5.2021. Valtuuston kokoonpano puolueittain on seuraava: KESK 13 valtuutettua, Sininen Sitoutumaton Pielavesi  4 valtuutettua, VAS 4 valtuutettua, KOK 2 valtuutettua SDP 2 valtuutettua ja KD 2 valtuutettua.

Valtuuston puheenjohtajana toimii Risto Nousiainen (KESK), I varapuheenjohtajana Elsi Katainen (KESK) ja II varapuheenjohtajana Anja Kukkonen (VAS). Kunnanvaltuusto.

Valtuustoryhmät  

KESK
Puheenjohtaja Elsi Katainen
Kaunisharjuntie 493
72400 PIELAVESI
050 5122 362
elsi.katainen@europalr.europa.eu

VAS

Puheenjohtaja Anja Kukkonen
Laaksotie 14
72400 PIELAVESI
040 5681 505
anja.kukkonen@pielavesi.fi

Sininen Sitoutumaton Pielavesi
Puheenjohtaja Jouni Rautiainen
Jussintie 7
72400 PIELAVESI 
jouni.rautiainen@pielavesi.fi

SDP
Puheenjohtaja Jyrki Kiukkonen
Saukontie 5
72400 PIELAVESI
0400 811 466
jyrki.kiukkonen@evl.fi

KOK
Puheenjohtaja Titta Raitanen
Länsirannantie 21 B
72400 PIELAVESI
044 5274 354

KD
Puheenjohtaja Arto Kukkonen
Kirkkosaarentie 589 C
72400 PIELAVESI
KUNNANVALTUUSTON TEHTÄVÄT

Valtuusto on kunnan korkein päättävä elin. Periaatteessa kaikki valta kunnassa kuuluu vaaleissa valituille valtuutetuille. Käytännön syistä valtuusto on kuitenkin johtosäännöillä siirtänyt valtaansa asioiden sujuvan hoidon turvaamiseksi kunnanhallitukselle, lautakunnille ja viranhaltijoille.

Valtuuston keskeisin tehtävä on kunnan toiminnan ja talouden suunnittelu. Tämä tapahtuu vuosittaisten talousarvioiden ja neljäksi vuodeksi laadittavan taloussuunnitelman kautta. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa valtuusto asettaa kunnan toiminnalle ja kuntalaisille tuotettaville palveluille määrälliset, laadulliset ja taloudelliset tavoitteet. Valtuusto kokoontuu puheenjohtajan päättämänä aikana.

Valtuuston esityslistat ovat nähtävissä Pielaveden kunnan kotisivuilla.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta valtuuston päätöksiin haetaan pääsääntöisesti Kuopion hallinto-oikeudelta (Minna Canthinkatu 64, PL 1744, 70101  KUOPIO, fax. 029 5642501, sähköposti ita-suomi.hao@oikeus.fi ) kunnallisvalituksella.  Jos erityislaista muuta johtuu, siitä ilmoitetaan valitusosoituksessa, joka liitetään asianosaiselle lähetettävään päätökseen tai annetaan muutoin pyydettäessä. Muutosta kunnallisvalituksella voi hakea se, johon päätös on kohdistettu eli jonka oikeuteen velvollisuuteen tai etuun päätös voi vaikuttaa (asianosainen) sekä myös kunnan jäsen. Erityislainsäädännössä voi olla muita määräyksiä valitusoikeudesta.

Pöytäkirjat ovat nähtävissä kunnanviraston kansliassa, Puustellintie 18,  kokouskutsussa ja esityslistassa ilmoitettuna aikana.

Tietoja valtuuston päätöksistä muutoksenhakua varten saa kunnanviraston kansliasta: 

asianhallintasihteeri Katariina Husso, puh.  040 670 5812
sähköposti: katariina.husso@pielavesi.fi
 
hallintosihteeri Kirsi Väänänen, puh. 040 4894 050
sähköposti:  kirsi.vaananen@pielavesi.fi