Luottamushenkilöt

Etusivu / Suomeksi / Päätöksenteko / Luottamushenkilöt

Valtuusto  on se toimielin, jolle kaikki valta viimekädessä kunnassa kuuluu. Tänä päivänä on hallinnon ja asioiden sujuvuuden vuoksi valtuusto siirtänyt valtaa kunnanhallitukselle, lautakunnille ja viranhaltijoille. Valtuusto kuitenkin hyväksyy vuosittain seuraavan vuoden talousarvion ja samassa yhteydessä taloussuunnitelman neljäksi vuodeksi. Nimenomaan taloussuunnitelmassa ja –arviossa valtuusto määrää tuotettaville palveluille määrälliset, laadulliset ja taloudelliset tavoitteet.

Kunnanhallitus vastaa valtuuston päättämien asioiden toimeenpanosta ja vastaa myös kunnan toiminnan laillisuudesta. Kunnanhallitus valmistelee valtuuston käsittelyyn tulevat asiat ja tekee päätökset niissä asioissa, jotka valtuusto on sen päätettäväksi siirtänyt. Kunnanhallitus on valtuuston alaisuudessa, mutta muita toimielimiä ylempänä. Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja johtavat kunnan jokapäiväistä toimintaa.

Lautakunnat  ovat valtuuston eri tehtäviä varten asettamia toimielimiä. Niiden tehtävät on joko erityislainsäädännössä säädettyjä tai sitten kuntalakiin ja kunnan itsehallintoon perustuvia.

Varsinaista päätösvaltaa käyttävät elimet voivat asioiden valmistelun tueksi asettaa ja nimetä työryhmiä, jotka voivat olla kuntien yhteisiä esim. alkutuotannon/maatalouden neuvottelukunta.