Sidonnaisuusrekisteri

Etusivu / Suomeksi / Päätöksenteko / Sidonnaisuusrekisteri

Kuntalaki (410/2015)

 • Kuntalain (410/2015) mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen.
 • Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.
 • Sidonnaisuusilmoitukset muodostavat sidonnaisuusrekisterin, johon sovelletaan henkilötietolakia (523/1999).
 • Sidonnaisuusrekisteri on julkaistava yleisessä tietoverkossa. Rekisterin pitäjänä kunta on vastuussa siitä, että sidonnaisuusrekisteri on ajan tasalla ja ei sisällä virheellistä tietoa.
 • Uudet ilmoitukset, muutokset ja täydennykset on päivitettävä julkaistuun rekisteriin ilman viivytystä.

Ilmoitusvelvolliset henkilöt

 • Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ovat:
  • - Kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet
  • - Valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • - Lautakunnan puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
  • - Pormestari ja apulaispormestari
  • - Maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet
  • - Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja lautakunnan esittelijä
  • - Vaalilautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja lautakunnan esittelijä
 • Ilmoitusvelvollisia viranhaltijoita ovat:
  • - Kunnanjohtaja
  • - Kunnanhallituksen esittelijät
  • - Lautakuntien esittelijät

Ilmoitusvelvollisuus

 • Ilmoitusvelvollinen on itse vastuussa sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä.
 • Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä.
 • Henkilön on ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuvat muutokset.

 

Pielaveden sidonnaisuusrekisteri:

https://pielavesi.sidonnaisuusrekisteri.fi