Palvelut

Etusivu / Suomeksi / Palvelut

Aineisto- ja tietopalvelu

Pielaveden kunnan aineisto- ja tietopalvelut sisältävät kirjaamo- ja arkistopalvelut. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjat pidetään yleisön saatavilla ja avustetaan niiden käytössä. Palvelu toimii hankkimalla, tallentamalla ja välittämällä kunnan toiminnassa syntyneitä ja siinä tarvittavia asiakirjoja sekä viranhaltijoiden, kuntalaisten että viranomaisten käytettäviksi.

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Kirjaamosta voi tiedustella sekä keskeneräisten että jo päätettyjen asioiden vaiheita. Kirjaamoon voi toimittaa mm. kuntalaisaloitteita, muutoksenhakuja, lausuntopyyntöjä, vastine- ja selvityspyyntöjä, anomuksia ja vastauskirjeitä. Keskusarkistoon todistus-, jäljennös- ja selvitystilaukset voi tehdä kirjeitse, sähköisesti, puhelimitse tai henkilökohtaisesti paikan päällä.

Palvelu on maksullinen.

Asiakirjoihin tutustuminen viranomaisen tiloissa on maksutonta. Kopioinnista voidaan periä maksu.

Puhelinasiointi

Palvelupaikat

Hallintotoimen kanslia

Kunnanvaltuuston ja hallituksen kokousasiat. Kunnanjohtaja, hallinto- ja sivistysjohtaja, hallintosihteeri, osastosihteeri,

Puustellintie 18, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma: 08:00 - 15:30
Ti - Ke: 09:00 - 14:30
To - Pe: 09:00 - 14:30

Kaikki tiedot

Infopiste

Infopisteestä voit kysyä tietoa kunnan palveluista

Puustellintie 18, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma: 08:00 - 15:30
Ti - Ke: 09:00 - 14:30
To - Pe: 09:00 - 14:30

Kaikki tiedot

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Kunnan arkistotoimi antaa neuvontaa myös kuntaliitoksissa lakkautettujen kuntien arkistojen käytössä.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621

Liittyvät palvelut

Kirjaamopalvelut

Saapuvan ja lähtevän postin kirjaus sekä arkistopalvelut.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut