Jätehuoltomääräykset

Etusivu / Suomeksi / Palvelut / Asuminen / Jätehuolto / Jätehuoltomääräykset

Jätehuollon järjestämistä säätelee erityisesti jätelaki. Paikallisia säädöksiä annetaan jätehuoltomääräyksissä, jotka tarkentavat jätelainsäädäntöä. Kunnalliset jätehuoltomääräykset ohjaavat jätehuollon toimivuutta. Määräykset säätelevät mm. lajittelua kiinteistöllä, jätteiden polttoa, kompostointia, jätteidenkeräysvälineitä ja tyhjennysvälejä.

Jätehuoltomääräykset löytyvät täältä http://www.jatehuoltolautakunta.fi/Saadokset/Jatehuoltomaaraykset.

Kuolleiden eläinten hautaamisesta on voimassa, mitä siitä erikseen määrätään. Lisätietoa asiasta Eviran sivuilla https://www.evira.fi/elaimet/elainsuojelu-ja-elainten-pito/kuolleet-elaimet/