Jätehuoltoon liittyminen

Etusivu / Suomeksi / Palvelut / Asuminen / Jätehuolto / Jätehuoltoon liittyminen

Pielaveden kunnan alueella jätteenkuljetus on järjestetty kiinteistökohtaisesti sopimusperusteisesti. Jokainen kiinteistö kuuluu kiinteistökohtaiseen jätteenkuljetukseen, joten jokaisella kiinteistöllä on oltava sopimus jätteenkuljetuksesta jätteenkuljettajan kanssa. Yrityksen voi kilpailuttaa ja valita itse. Mikäli kiinteistö ei ole järjestänyt jätehuoltoa kiinteistökohtaisella tai lähikiinteistöjen yhteisellä jäteastialla, tulee asia hoitaa kuntoon viipymättä.

Kesämökin ja omakotitalon jätehuollon järjestäminen: Kiinteistö tekee sopimuksen jäteastian tyhjennyksestä suoraan valitsemansa jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Jätehuolto järjestetään joko hankkimalla oma jäteastia tai käyttämällä lähinaapureiden kanssa yhteistä jäteastiaa.

  • Kiinteistökohtainen jäteastia: Oma sekajäteastia tyhjennetään säännöllisesti jätteenkuljetusyrityksen kanssa sovitulla ja kunnan jätehuoltomääräysten mukaisella tyhjennysvälillä. Kiinteistö hankkii itse jäteastian ja huolehtii sen kunnossapidosta.

  • Usean lähikiinteistön yhteinen jäteastia eli kimppa: Kimppa-astiat ovat usean lähikiinteistön yhteisiä jäteastioita esim. naapurusten tai tiehoitokunnan järjestäminä. Kiinteistöjen omistajat sopivat keskenään jäteastian tyhjennysmaksuosuuksista. Kimppa-astiasta tulee olla jätteenkuljetusyrittäjän kanssa sopimus, josta ilmenevät kaikki kimppa-astian osakkaat yhteystietoineen. Kimppa-astian käytöstä tulee ilmoittaa jätehuoltolautakunnalle kimppa-ilmoituksella.

    Lomake kimppa-astian käytöstä: http://www.jatehuoltolautakunta.fi/Yhteystiedot-ja-lomakkeet/Lomakkeet

Taloyhtiöiden, yrityksien ja yhteisöjen jätehuollon järjestäminen: Järjestettyyn jätteenkuljetukseen liitytään tekemällä sopimus jäteastian, puristimen tms. tyhjennyksestä suoraan jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Sekajäteastiat, puristimet tms. tyhjennetään säännöllisesti jätteenkuljetusyrityksen kanssa sovitulla ja kunnan jätehuoltomääräysten mukaisella tyhjennysvälillä. Jäteastioita, puristimia tms. voi tiedustella esimerkiksi jätteenkuljetusyritykseltä, jonka kanssa tyhjennyssopimus on tehty.

Kompostointi: Kiinteistöllä saa kompostoida siellä syntyvää biojätettä. Elintarvikejätettä saa kompostoida sitä varten suunnitellussa, tarkoitukseen sopivassa, suljetussa, hyvin ilmastoidussa kompostorissa. Kompostori voi olla myös useamman naapurikiinteistön yhteinen (2-5 kiinteistöä). Asuinkiinteistöjen kompostoinnista tulee ilmoittaa kirjallisesti jätehuoltolautakunnalle, mikäli sekajäteastian tyhjennysväli on yli 4 viikkoa. Puutarhajätettä saa kompostoida lämpöeristämättömässä kompostorissa, kompostointikehikossa tai aumassa. Kompostori on sijoitettava siten, että siitä ei aiheudu haittaa naapureille tai ympäristölle. Kompostorista täytyy olla vähintään 15 metriä lähempään kaivoon tai vesialueeseen. Biojätteiden kompostointi tulee ilmoittaa jätehuoltolautakunnalle, mikäli kiinteistön sekajäteastian tyhjennysväli edellyttää biojätteen erilliskeräyksen.

Lomake kompostoinnista: http://www.jatehuoltolautakunta.fi/Yhteystiedot-ja-lomakkeet/Lomakkeet

Jätteiden tyhjennys

Kiinteistöllä syntyvät jätteet on lajiteltava jätehuoltomääräysten mukaisesti. Omakotitalojen jäteastioiden tyhjennysvälit on esitetty jätehuoltolautakunnan sivulla http://www.jatehuoltolautakunta.fi/Kiinteistosi-jatehuolto/OmakotitaloVapaa-ajan asuntojen minimityhjennys on kaksi tyhjennystä vuodessa.

Pielaveden, Keiteleen ja Vesannon kuntien yhteinen ympäristölautakunta valvoo jätehuoltomääräyksien noudattamista ja jätehuollon toimivuutta alueellaan.

 

 

Liitteet
Mökkitiedote.pdf (1,41 MB)