Romuajoneuvot

Etusivu / Suomeksi / Palvelut / Asuminen / Jätehuolto / Romuajoneuvot

Romuajoneuvot

Ajoneuvon haltijan velvollisuus on toimittaa käytöstä poistettu ajoneuvo asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. Mikäli romuajoneuvon haltija laiminlyö jätelain mukaisen velvollisuutensa romuajoneuvon kierrätyksestä, kunta on velvollinen huolehtimaan romuajoneuvon siirtämisestä alueellaan.

Romuajoneuvoista voi ilmoittaa ympäristönsuojelusihteerille.

Kuusakoski tarjoaa nettipalvelua romuautojen kierrätykseen. Tutustu palveluun: https://netitse.kuusakoski.fi/autopalvelut/.

Linkit

laki ajoneuvojen siirtämisestä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2008/20080828

Yhteystiedot

Rakennusmestari
Pentti Tikka
040 637 5530
pentti.tikka@pielavesi.fi
Pielaveden kunta

Ympäristöosasto
PL 27
72401 Pielavesi
Käyntiosoite: Puustellintie 10