Roskaantuminen

Etusivu / Suomeksi / Palvelut / Asuminen / Jätehuolto / Roskaantuminen

Roskaamiskielto

Jätelain mukaan ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa. Roskaamiskielto koskee siis jätteiden lisäksi myös käyttökelpoisten esineiden jättämistä luontoon silloin, kun esineiden jättämisestä aiheutuu esimerkiksi maiseman rumentumista. Roskaamista on myös nestemäisten jätteiden laskeminen tai kaataminen ympäristöön.

Roskaajan siivoamisvelvollisuus sekä toissijainen siivoamisvelvollisuus

Roskaajan velvollisuus on siivota roskaamansa alue. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi kehotuksin kiirehtiä siivoamista ja tarvittaessa määrätä siivoamisvelvollisen siivoamaan alueen. Jos roskaajaa ei saada selville tai tavoiteta taikka jos roskaaja ei huolehdi siivoamisvelvollisuudestaan, on roskaantuneen alueen haltija velvollinen siivoamaan alueen. Alueella, joka on roskaantunut tien, ulkoilu- tai moottorikelkkareitin käytöstä on tien tai reitin pitäjä siivoamisvelvollinen.

Roskaantuneesta alueesta ilmoittaminen

Jokainen voi ilmoittaa roskaantuneesta alueesta tai laittomasta kaatopaikasta ympäristönsuojeluviranomaiselle tai poliisille.

Roskaamisasioita käsittelee asemakaava-alueella rakennustarkastaja Jukka Poutiainen ja asemakaavan ulkopuolella ympäristönsuojelusihteeri Tiina Hujanen.

Yhteystiedot

Ympäristönsuojelusihteeri
Tiina Hujanen
0400 173 345
tiina.hujanen@pielavesi.fi
Pielaveden kunta

Ympäristöosasto
PL 27
72401 Pielavesi
Käyntiosoite: Puustellintie 10

Rakennustarkastaja
Jukka Poutiainen
0400 378 893
jukka.poutiainen@pielavesi.fi

Rakennusvalvontatoimisto
PL 27
72401 Pielavesi
Käyntiosoite: Puustellintie 10