Palvelut

Etusivu / Suomeksi / Palvelut

Asunnon muutostyöt

Korvaus asunnonmuutostöihin voidaan myöntää sellaiselle vaikeavammaiselle henkilölle, jolle liikkuminen tai muu omatoiminen suoriutuminen omassa kodissa tuottaa vamman tai sairauden vuoksi pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia. Vaikeavammaiselle henkilölle korvataan asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee näitä toimenpiteitä suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Asunnon muutostöiden tarkoituksena on edistää vaikeavammaisen henkilön omatoimista ja itsenäistä selviytymistä kotona.

Asunnonmuutostöiksi katsotaan henkilön kotona suoritettavat välttämättömät rakennustyöt sekä asuntoon kiinteästi asennettavien välineiden ja laitteiden korvaaminen sekä asentamiseen liittyvät työt. Asunnon muutostöitä voivat olla esimerkiksi ovien leventäminen sekä luiskien, kylpyhuoneen tai wc:n rakentaminen. Myös muutostöiden suunnittelu ja esteiden poistaminen asunnon välittömästä läheisyydestä kuuluvat korvattaviin kustannuksiin. Korvattavia asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita ovat esimerkiksi nosto- ja hälytyslaitteet sekä muut asuntoon kiinteästi asennettavat välineet ja laitteet.

Uudisrakentamisessa tulee jo suunnittelussa huomioida kaikki vamman tai sairauden edellyttämät tarkoituksenmukaiset ratkaisut. Vammaispalvelulain mukaan uudisrakentamisessa korvataan vamman tai sairauden aiheuttamat lisäkustannukset.

Korvausta asunnonmuutostöihin ja asuntoon kuuluviin välineisiin ja laitteisiin haetaan erityispalveluihin toimitetulla kirjallisella vammaispalveluhakemuksella. Avun tarpeen arvioinnin yhteydessä asiakkaalle laaditaan vammaispalvelulain mukainen palvelusuunnitelma. Erityispalveluiden esimies arvioi vamman kannalta välttämättömät muutostyöt ja niiden kohtuulliset kustannukset.

Asunnon muutostöiden saamiseksi henkilön palveluntarve arvioidaan ja lisäksi voidaan tarvita esim. lääkärin tai muun ammattihenkilön arvio vammasta ja palveluntarpeesta.

Palvelu on maksullinen.

Palvelu on yleensä maksuton. Kunta korvaa kuitenkin vain välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset, jonka johdosta myös asiakas voi joutua maksamaan kyseisestä palvelusta.

Puhelinasiointi

Erityispalvelut

Erityispalvelut vastaavat kehitysvammaisten sekä vaikeavammaisten sosiaalipalveluiden sekä alle 65 -vuotiaiden omaishoidon tuen palveluista.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 4894822

Lomakkeet

Vammaispalveluhakemus

Vammaispalvelulain mukaiset palvelut

Lisää tietoa
Lataa lomake

Linkit

Erityispalvelut

Erityispalvelut kunnan verkkosivuilla

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

Erityispalvelut / Työkeskus Karhunpesä

Kehitysvammaisten sekä vaikeavammaisten sosiaalipalvelut sekä alle 65 -vuotiaiden omaishoidon tuen palvelut.

Kontiotie 7, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 16:00
Ke - To: 09:00 - 16:00
Pe: 09:00 - 14:00

Kaikki tiedot

Liittyvät palvelut

Kehitysvammapalvelut

Päivä- ja työtoiminta, erityishuolto ja asumispalvelut

Katso tiedot

Muut vammaispalvelujen tukitoimet

Asuminen, harkinnanvaraiset tukitoimet, päiväaikainen toiminta

Katso tiedot

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu asiakkaan itsenäisen kotona selviytymisen turvaamiseksi.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut