Henkilötietojen käsittely

Etusivu / Suomeksi / Palvelut / Elinkeinot, Työ ja Yrittäminen / Yritysten toimitilat / Pielaveden Teollisuushallit Oy / Henkilötietojen käsittely

PIELAVEDEN TEOLLISUUSHALLIT OY

TIETOSUOJASELOSTE

 

Rekisterinpitäjä

Pielaveden Teollisuushallit Oy
PL 27, Puustellintie 18
72401 Pielavesi
Y-tunnus 1748961-5

Rekisteriasioita hoitava henkilö:
Osmo Jauhiainen
040 706 9467
osmo.jauhiainen@pielavesi.fi

Rekisterin sisältämät tiedot

Yhtiössämme kerätään henkilötietoja, jotta saamme yhtiömme arjen pyörimään.
Rekisteriin on kirjattu seuraavia henkilötietoja:

Vuokraluettelo: Asiakkaan nimi, syntymäaika tai henkilötunnus (=yksityishenkilön vuokratessa), jos rekisteröidyn yksiselitteinen yksilöiminen on tärkeää rekisteröidyn tai rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi (esimerkiksi perintä), osoite, sähköposti ja puhelinnumero, muut hallinnon hoitamisen kannalta välttämättömät henkilötiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Kerätyt henkilötiedot saamme vuokralaisilta itseltään vuokrasopimuksista ja niitä voidaan päivittää viranomaislähteistä tai muilta palveluntarjoajilta (Suomen Asiakastieto Oy), millä varmistamme rekisterissä olevan tiedon ajantasaisuuden.

Tietojen luovutukset ja siirrot

Asiakkaan tietoihin on pääsy yhtiön kirjanpitäjällä (=Pielaveden Tilipalvelu Oy) ja toimitusjohtajalla ja tarpeen mukaan perintäyhtiöllä omien tehtävien hoitamiseksi. Tarpeen mukaan tiedot luovutetaan sähköyhtiölle sähkösopimuksen tai Pielaveden kunnalle vesisopimuksen laatimista varten. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa viranomaiselle lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Kaikki tietojen käsittely tapahtuu kunnioittaen rekisterissä olevien asiakkaiden yksityisyyttä ja saadut tiedot pidetään salassa.

Tietojen säilytysaika

Vuokraluettelon henkilötietoja säilytämme niin kauan, kun asiakas on vuokralla yhtiössämme. Poismuuton jälkeen henkilötietoja voidaan kuitenkin säilyttää ja käyttää sen ajan ja siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista laskutuksen, perinnän ja oikeudellisten toimenpiteiden takia.

Yhtiömme varmistaa, että yhtiön tiedossa olevat asiakas- ja henkilötiedot suojataan asianmukaisesti ja edellyttää tätä myös palveluntarjoajilta, joille tietoa luovutetaan. Käytännössä yhtiön käsittelemät asiakas- ja henkilötiedot voivat sijaita ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelimilla tai laitteilla, jotta voimme turvata riittävän tietoturvatason toteutumisen. Paperiset asiakirjat säilytämme lukitussa tilassa.

Rekisteröidylle kuuluvat oikeudet turvaamme kaikille rekisteröidyille.

 

Lisätietoja: