Palvelut

Etusivu / Suomeksi / Palvelut

Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa vastauksia nuoren mieltä askarruttaviin kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut, esimerkiksi asioimaan eri viranomaisten kanssa tai hakemaan työhön tai koulutukseen.

Etsivän nuorisotyön ohjaaja tapaa nuorta sovitusti, auttaa nuorta itsensä ja asioidensa hoitamisessa, kulkee rinnalla, tekee nuoren kanssa asioita yhdessä ja on tavoitettavissa. Työntekijä tarjoaa ammatillisen, turvallisen ja luottamuksellisen aikuiskontaktin.

Etsivän nuorisotyö on ammatillista ohjaustyötä ja sen perustana on toimiva moniammatillinen verkostotyö. Työntekijä pyrkii toimimaan linkkinä eri palveluiden välillä, joita nuoret käyttävät.

Verkostoja voivat olla esimerkiksi

  • Työvoimahallinto
  • Sosiaalitoimi
  • Koulu
  • Nuorisotyö
  • Asuntopalvelut
  • Seurakunta
  • Perhe
  • Muut alueelliset toimijat, jotka nuorta koskettavat

Etsivän työn periaatteena on, että työ on nuorelle vapaaehtoista (tukea, jos nuori itse sitä haluaa), luottamuksellista ja se lähtee nuoren tarpeista.

Pielavedellä etsivää nuorisotyötä toteuttaa Monitaitoset ry. kunnan ja yhdistyksen solmiman sopimuksen pohjalta.

Etsivään työhön voi hakeutua ottamalla yhteyttä työntekijään. Yhteyttä voi ottaa soittamalla, tekstiviestillä, sähköpostilla tai tulemalla tapaamaan ohjaajaa Monitaitosille.

Etsivät nuorisotyönohjaajat:

Mika Turkka 040 124 3978

Mervi Laakkonen 044 297 3617

Palvelu on tarkoitettu alle 29-vuotiaille.

Työ on suunnattu ensisijaisesti Pielavedellä asuville tai opiskeleville 16-29 -vuotiaille nuorille. Työtä voidaan tehdä myös alle 16-vuotiaiden kanssa.

Palvelupaikat

Nuorisotoimisto

Nuorisotoimi järjestää nuorisolle monenlaista vapaa-ajan toimintaa.

Koulutie 3, 72400 PIELAVESI

Kaikki tiedot

Etsivä nuorisotyö auttaa koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella olevia nuoria. Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka työntekijöiden tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin.

Etsivässä nuorisotyössä toimitaan nuoren ehdoilla, jotta tämä löytäisi vastauksia kysymyksiinsä ja saavuttaisi tarvitsemansa palvelut.

Kunnat järjestävät etsivää nuorisotyötä, tai ne voivat hankkia palvelun esimerkiksi järjestöiltä. Laki velvoittaa esimerkiksi koulut ja puolustusvoimat ilmoittamaan etsivälle nuorisotyölle, jos alle 29-vuotias keskeyttää koulunsa tai asepalveluksensa.

Nuorisolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161285

Liittyvät palvelut

Työvoiman palvelukeskus

Iisalmen seudun monialainen yhteispalvelu, työvoiman palvelukeskus, TYP, TE-toimiston, Kelan ja kuntien yhteistoimintamalli

Katso tiedot

Mielenterveys- ja päihdetyö

Palveluohjausta päihdeongelmaisille ja mielenterveyskuntoutujille sekä heidän läheisilleen

Katso tiedot

Sosiaaliohjaus

Sosiaaliohjaus, Sosiaalihuoltolaki 16 §

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut