Palvelut

Etusivu / Suomeksi / Palvelut

Fysioterapian palvelut

Fysioterapia on arviointia sekä ohjausta ja neuvontaa, apuvälinearvioita, apuvälineiden käytön opastusta, asunnonmuutostyöarvioita, yksilö- ja ryhmäohjausta, henkilökunnan ja omaishoitajien ergonomiaohjausta sekä kaatumisen ehkäisyä. Fysioterapian palvelut ovat käytettävissä vanhuspalveluissa, kotihoidossa sekä tehostetun palveluasumisen yksiköissä. Uudet kotihoidon asiakkaat savat fysioterapeutin kartoituksen. Fysioterapia on lähetteetöntä.

Kotona asuvalle asiakkaalle, jonka toimintakyky on romahtamassa tai hän on juuri kotiutunut sairaalasta ja asiakkaalla on riski joutua asumispalveluiden piiriin, voidaan toteuttaa maksullinen fysioterapian intensiivijakso toimintakyvyn parantumiseksi. Jakso suunnitellaan moniammatillisesti ja toimintakyky testataan. Asiakkaan tulee pystyä itse määrittelemään tavoitteita vähintään tuetusti ja hänellä tulee olla motivaatio jaksoon ja kotona pärjäämiseen.

Fysioterapeutti toimii moniammatillisesti ja on kehittämässä vanhuspalveluita.

Ensimmäinen käynti ja apuvälinekäynnit ovat maksuttomia. Käyntimaksu muuten 11,40 €.

Puhelinasiointi

Tehostettu palveluasuminen

Ikäihmisten tehostettu palveluasuminen

Lisää tietoa
Puh. +358 40 4894823 Puh. +358 40 0283268

Vanhuspalvelut

Asumispalvelut, kotihoito, tukipalvelut

Lisää tietoa
Puh. +358 40 4894823 Puh. +358 40 0283268 Puh. +358 40 5715484

Palvelupaikat

Hakalan ryhmäkodit

Välimuotoista palveluasumista

Hakalantie 6, 72400 PIELAVESI

Kaikki tiedot

Kotihoidon toimisto

Kotihoidon piirissä olevien kuntalaisten palvelut

Savikontie 15, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma: 08:00 - 15:30
Ti - Ke: 09:00 - 15:30
To - Pe: 09:00 - 15:30

Kaikki tiedot

Pielakoti

Vanhusten asumispalvelut

Savikontie 17, 72400 PIELAVESI

Kaikki tiedot

Repomäen palveluasumisyksikkö

Kodinomaista asumista tarjoava ryhmäkoti

Revontie 15, 72400 PIELAVESI

Kaikki tiedot

Fysioterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tarkoituksena on kivun poistaminen sekä liikunta-, toiminta- ja työkyvyn parantaminen. Fysioterapiaan kuuluu ohjausta, neuvontaa, terapeuttista harjoittelua ja manuaalista terapiaa.

Lääkinnällisen kuntoutuksen tarkoituksena on parantaa ja ylläpitää potilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä edistää hänen elämänhallintaansa ja päivittäistä itsenäistä suoriutumista. Kela järjestää mm. ammatillista kuntoutusta.

Kansanterveyslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1972/19720066
Erikoissairaanhoitolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19891062