Hallintotoimen kanslia

Etusivu / Suomeksi / Palvelut / Hallinto- ja tukipalvelut / Hallintotoimen kanslia

Hallintotoimen kansliassa, joka sijaitsee Puustellintie 18, työskentelevät kunnanjohtaja,  hallintosihteeri, asianhallintasihteeri ja toimistotyöntekijä.
Tässä osoitteessa sijaitsee myös kunnan toinen info-piste.

Kanslian tehtäviin kuuluu:

  • valtuuston ja hallituksen toimistotehtävät
  • yleinen neuvonta ja opastus
  • kunnanjohtajan sihteerin tehtävät
  • lähtevän ja saapuvan postin käsittely
  • laskujen skannaaminen sähköiseen kierrätykseen
  • kunnan keskusarkisto
  • kunnallisten ja valtiollisten vaalien hoitaminen
  • kunnan tiedotustoiminnan hoitaminen
  • kunnan julkinen ilmoitustaulu (verkossa)
  • tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät

Kunnanjohtaja Vilma Kröger, 0400 668 211, toimii koko kunnanviraston päällikkönä.

Hallintosihteeri  Kirsi Väänänen, 040 4894 050, on vs. hallinto-osaston päällikkö. Hänen tehtäviinsä kuuluvat valtuuston, kunnanhallituksen, eri työryhmien sihteerin tehtävät ja kokousasioiden valmistelu sekä kunnan tietosuojavastaavan tehtävät.

Asianhallintasihteeri Katariina Husso, 040 670 5812, tekee käytännössä valtuuston ja kunnanhallituksen paperityöt. Hän osallistuu asioiden valmisteluun, kirjoittaa pöytäkirjat ja panee päätökset täytäntöön. Hän toimii lisäksi keskusarkistonhoitajana, ilmoitustaulunhoitajana sekä keskusvaalilautakunnan sihteerinä. Hän kirjaa saapuvan ja lähtevän postin sekä huolehtii asiakkaiden opastuksesta ja neuvonnasta.

Osastosihteeri Juha Parmonen, 0400 122 303 tekee sekä kanslian että taloushallinnon tehtäviä.

Toimistotyöntekijä Niki Lappalainen, 040 589 8156, avustaa kanslian toimistotehtävissä. Hän huolehtii mm. postin jakelusta, kuntaan tulevien laskujen skannauksesta ja  toimii myös ilmoitustaulunhoitajan sijaisena.