Palvelut

Etusivu / Suomeksi / Palvelut

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtainen apu on vammaispalvelulaissa määritelty palvelu, johon on subjektiivinen oikeus sellaisella vaikeavammaisella henkilöllä, joka pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti tarvitsee toisen henkilön apua tavanomaisissa elämäntoiminnoissa. Henkilökohtainen apu on vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella niissä tavanomaiseen elämään liittyvissä toimissa, jotka henkilö tekisi itse, mutta ei niistä vammansa tai sairautensa vuoksi kokonaan tai osin itse selviä.

Henkilökohtainen avustaja auttaa vaikeavammaista henkilöä toteuttamaan hänen omia valintojaan

- päivittäisissä toimissa

- työssä ja opiskelussa

- harrastuksissa

- yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja

- sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.

Henkilökohtaisen avun ulkopuolelle rajautuvat sellaiset avun tarpeet, jotka ovat luonteeltaan pääosin hoivaa, hoitoa tai valvontaa. Henkilökohtaista apua ei myöskään ole mahdollista saada, mikäli avun tarve johtuu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista. Lisäksi henkilökohtaisen avun järjestäminen edellyttää, että vaikeavammaisella henkilöllä on voimavaroja määritellä tarvitsemansa avun sisältö ja toteutustapa.

Vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua haet kunnan nettisivuilta löytyvällä lomakkeella. Lomakkeen saat myös kunnan Erityispalveluista. Hakemus tarvittavine liitteineen palautetaan kunnan Erityispalveluihin.

Ennen palvelun myöntämistä ja järjestämistä, henkilön palveluntarve arvioidaan.

Henkilökohtaisen avun järjestäminen edellyttää, että vaikeavammaisella henkilöllä on voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa.

Henkilökohtaista apua järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen eikä avun tarve johdu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista.

Pielaveden kunta hankkii avustuspalvelut Avustuskeskus Spesiolta. Vaikeavammainen henkilö toimii avustajansa työnantajana Spesion vastatessa palkanmaksusta sekä työnantajan lakisääteisistä maksuista ja korvauksista.

Puhelinasiointi

Erityispalvelut

Erityispalvelut vastaavat kehitysvammaisten sekä vaikeavammaisten sosiaalipalveluiden sekä alle 65 -vuotiaiden omaishoidon tuen palveluista.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 4894822

Lomakkeet

Vammaispalveluhakemus

Vammaispalvelulain mukaiset palvelut

Lisää tietoa
Lataa lomake

Linkit

Erityispalvelut

Erityispalvelut kunnan verkkosivuilla

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

Erityispalvelut / Työkeskus Karhunpesä

Kehitysvammaisten sekä vaikeavammaisten sosiaalipalvelut sekä alle 65 -vuotiaiden omaishoidon tuen palvelut.

Kontiotie 7, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 16:00
Ke - To: 09:00 - 16:00
Pe: 09:00 - 14:00

Kaikki tiedot

Liittyvät palvelut

Kehitysvammapalvelut

Päivä- ja työtoiminta, erityishuolto ja asumispalvelut

Katso tiedot

Muut vammaispalvelujen tukitoimet

Asuminen, harkinnanvaraiset tukitoimet, päiväaikainen toiminta

Katso tiedot

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu asiakkaan itsenäisen kotona selviytymisen turvaamiseksi.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut