Palvelut

Etusivu / Suomeksi / Palvelut

Kehitysvammapalvelut

Kehitysvammaisten työtoimintaa toteutetaan Työkeskus Karhunpesällä. Toiminnan tarkoituksena on vammaisten, mielenterveyskuntoutujien ja vajaakuntoisten toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen. Karhunpesän toimintayksiköissä tai avotyössä asiakas voi tehdä omaan työkykyynsä tai koulutukseensa sopeutettua työtä. Työtoimintaan osallistuminen pitää yllä säännöllistä päivärytmiä, tukee arjen taitojen opettelua ja sosiaalista kanssakäymistä muiden kanssa.

Karhunpesällä tehdään askartelu-, kudonta-, puu-, tai metallitöitä ohjaajan avustamana, sekä ylläpidetään erilaisia kodinhoidollisia taitoja ja muita itsenäisen elämän taitoja arjenhallintaryhmän ja muiden työtehtävien kautta. Asiakas voi myös käydä toimintakykynsä mukaisesti kunnan muissa palveluyksiköissä tekemässä erilaisia työtehtäviä, joita ovat mm. sisäisen postin kuljettaminen, vanhustyön avustavat tehtävät sekä piha- ja keittiötyöt. Avotyötä voi tehdä myös työkeskuksen ulkopuolella kunnassa, yksityisellä- tai 3. sektorilla. Työtoimintaa järjestetään pääasiassa arkipäivisin.

Kehitysvammaisten erityishuollon palveluna järjestetään päivätoimintaa. Aikuisten kehitysvammaisten päivätoiminta järjestetään ostopalveluna. Kouluikäisten kehitysvammaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä kesäisin loma-ajan päivätoimintaa järjestetään kunnan varhaiskasvatuksen tai aamu- ja iltapäivätoiminnan kanssa yhteistyössä. Oikeus päivätoimintaan arvioidaan yksilöllisesti.

Kehitysvammaisten asumispalveluita järjestetään sekä omana että ostopalveluna. Asumispalvelut on jaettu tuetun asumisen, palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen muotoihin. Tuettu asuminen on tarkoitettu kehitysvamma- ja mielenterveysasiakkaille, jotka tarvitsevat ohjausta ja tukea itsenäiseen asumiseen. Pielavedellä tuettua asumista järjestetään Vasalan asumisyksikössä sekä asiakkaiden omissa kodeissa. Tuetun asumisen sisältö ja määrä suunnitellaan yhteistyössä asiakkaan, hänen verkostonsa, edunvalvojan, ohjaajan sekä erityispalveluiden esimiehen kanssa. Ohjaus sisältää asiakkaan tarpeiden mukaista avustamista mm. kodinhoidollisissa asioissa, asioinnissa, arjen hallinnassa, hygienian hoidossa ja lääkehoidossa.

Tehostettua palveluasumista järjestetään sellaiselle kehitysvammaiselle henkilölle, joka tarvitsee säännöllisesti runsaasti apua, huolenpitoa, ohjausta ja tukea päivittäisessä elämässä sekä päivittäisissä toiminnoissaan kaikkina vuorokauden aikoina. Tehostettu palveluasuminen hankitaan ostopalveluna yksityisiltä palveluntuottajilta.

Kehitysvammaisten asumispalveluita haetaan vammaispalveluhakemuslomakkeella.

Erityispalveluiden esimies tekee päätöksen työ- avotyö- ja päivätoimintojen myöntämisestä. Päätöksen tehostetusta palveluasumisesta tekee perusturvajohtaja perustuen asiakkaan yksilölliseen palvelusuunnitelmaan ja palvelun tarpeen arvioon. Tuetusta asumisesta tekee päätöksen erityispalveluiden esimies.

Työtoiminta on asiakkaalle maksutonta. Asiakkaalle maksetaan työstä työosuusraha, jonka kriteeristön perusturvalautakunta on vahvistanut. Työpäivän aikana tapahtuvasta ruokailusta asiakkaalta peritään asiakasmaksu, joka on kulloinkin voimassa olevan perusturvalautakunnan päätöksen mukainen.

Kouluikäisen kehitysvammaisen aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuminen on maksutonta sen vuoden loppuun, jolloin lapsi/nuori täyttää 16 vuotta.

Puhelinasiointi

Erityispalvelut

Erityispalvelut vastaavat kehitysvammaisten sekä vaikeavammaisten sosiaalipalveluiden sekä alle 65 -vuotiaiden omaishoidon tuen palveluista.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 4894822

Linkit

Erityispalvelut

Erityispalvelut kunnan verkkosivuilla

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

Erityispalvelut / Työkeskus Karhunpesä

Kehitysvammaisten sekä vaikeavammaisten sosiaalipalvelut sekä alle 65 -vuotiaiden omaishoidon tuen palvelut.

Kontiotie 7, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 16:00
Ke - To: 09:00 - 16:00
Pe: 09:00 - 14:00

Kaikki tiedot

Vasalan asumisyksikkö

4-paikkainen tuetun asumisen yksikkö jossa ei ole yövalvontaa

Hirvitie 4 C 9, 72400 PIELAVESI

Kaikki tiedot

Liittyvät palvelut

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaista apua järjestetään henkilölle, joka tarvitsee toisen henkilön apua toteuttamaan omia toimiaan mm. asiointia ja virkistystoimintaa.

Katso tiedot

Kriisityö

Apua ja tukea aikuisille, lapsille ja perheille traumaattisissa kriisitilanteissa.

Katso tiedot

Sosiaalipäivystys

Ylä-Savon sosiaalipäivystys

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut