Palvelut

Etusivu / Suomeksi / Palvelut

Kirjaamopalvelut

Pielaveden kunnan saapuva ja lähtevä posti kirjataan kunnanviraston kansliassa (Puustellintie 18). Kansliaan otetaan vastaan kunnalle osoitetut aloitteet ja kirjeet, jotka ohjataan asiaa käsitteleville luottamustoimielimille. Kansliasta voi tiedustella sekä keskeneräisten että päätettyjen asioiden vaiheita. Hallintokunnat kirjaavat myös omalta osaltaan niiden toimivaltaan kuuluvia asioita asianhallintajärjestelmään saapuneiksi ja lähteneiksi.

Kanslia hoitaa myös kunnan ilmoitustaulua, joka fyysisesti sijaitsee hallinto-osaston sisäänkäynnin edustalla. Ilmoitustaulu sähköisessä muodossa löytyy osoitteesta www.pielavesi.fi/ajankohtaista/kuulutukset.

Kunnan arkistotoimen tehtävänä on asiakirjojen säilyvyydestä ja käytettävyydestä huolehtiminen kunkin asiakirjan elinkaaren alusta loppuun ja tietopalvelun toimimisen varmistaminen kaikissa oloissa. Tehtävät toteutetaan kirjaamisen, rekisteröinnin, säilytysaikojen määrittelyn, määräajan säilytettävien asiakirjojen hävittämisen, asiakirjojen järjestämisen, luetteloinnin ja kuvailun sekä pysyvästi säilytettävän aineiston keskusarkistoon siirtämisen avulla.

Kunnan arkistotoimesta vastaa kunnanhallitus, joka on nimennyt arkistotoimen johtavaksi viranhaltijaksi ja pääarkistonhoitajaksi asianhallintasihteeri. Kunnan arkisto jakautuu osa-arkistoihin toimialoittain ja jokaista osa-arkistoa hoitaa arkistovastuuhenkilö.

Palvelupaikat

Hallintotoimen kanslia

Kunnanvaltuuston ja hallituksen kokousasiat. Kunnanjohtaja, hallinto- ja sivistysjohtaja, hallintosihteeri, osastosihteeri,

Puustellintie 18, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma: 08:00 - 15:30
Ti - Ke: 09:00 - 14:30
To - Pe: 09:00 - 14:30

Kaikki tiedot

Liittyvät palvelut

Aineisto- ja tietopalvelu

Pielavesi info

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut