Palvelut

Etusivu / Suomeksi / Palvelut

Kotihoito

Kotihoidon toiminta-ajatuksena on yhdessä asiakkaan, omaisten ja yhteistyötahojen kanssa tukea palvelunsaajan kotona selviytymistä sekä fyysistä, sosiaalista ja henkistä toimintakykyä.

Asiakkaalle laadittavassa yksilöllisessä, kirjallisessa hoito- ja palvelusuunnitelmassa otetaan huomioon asiakkaan omat voimavarat sekä omaisten ja läheisten että yhteistyötahojen auttamismahdollisuudet.

Palvelut koostuvat erilaisista tukipalveluista, mm. ateriapalvelusta, turvapalvelusta, lääkehoidon toteutumisesta, sauna- ja kylvetyspalvelusta ja kuljetuspalveluista.

Kotihoidon palveluista peritään perusturvalautakunnan vahvistamat asiakas- ja palvelumaksut.

Halutessasi kotihoidon asiakkaaksi, ota yhteyttä sosiaali- ja palveluohjaajaan palvelutarpeen arvioimiseksi. Sosiaali- ja palveluohjaajaan voi olla yhteydessä seuraavissa asioissa: uudet asiakkaat, omaishoito, perhehoito, yli 65v vaikeavammaiset, ennaltaehkäisevät asiakaskäynnit.

Mikäli olet sairaalasta kotiutuva ja tarvitset kotipalvelua tai kotisairaanhoitoa ota yhteyttä kotihoidon esimieheen.

Palvelu on maksullinen.

Palvelusta kunta perii aikaperusteisen asiakasmaksun, joka määräytyy asiakkaan tulojen, talouden koon ja tarvittavan avun määrän mukaan.

Pielaveden kunnan kotipalveluissa on palveluseteli käytössä tilapäisessä ja säännöllisessä kotipalvelussa.
Pielaveden kunta

Puhelinasiointi

Vanhuspalvelut

Asumispalvelut, kotihoito, tukipalvelut

Lisää tietoa
Puh. +358 40 4894823 Puh. +358 40 0283268 Puh. +358 40 5715484

Lomakkeet

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi SHL 35§

Lisää tietoa
Lataa lomake

Palvelupaikat

Kotihoidon toimisto

Kotihoidon piirissä olevien kuntalaisten palvelut

Savikontie 15, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma: 08:00 - 15:30
Ti - Ke: 09:00 - 15:30
To - Pe: 09:00 - 15:30

Kaikki tiedot

Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotipalvelua ovat hoiva ja huolenpito, asukkaan tukeminen arjesta suoriutumisessa ja hänen toimintakykynsä ylläpitäminen. Kotisairaanhoito on terveys- ja sairaanhoitopalvelua, jota annetaan tilapäisesti potilaan kotona hänen sairautensa hoitamiseksi.

Kotipalvelun ja -sairaanhoidon yhdessä muodostamasta kotihoidosta vastaa kunta.

Kotihoidon asiakasmaksuihin vaikuttavat tarvittavan hoidon määrä, hoidettavan tulot ja esimerkiksi hänen mahdollinen sotainvaliditeettinsa.

Sosiaalihuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301
Terveydenhuoltolaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326

Liittyvät palvelut

Kriisityö

Apua ja tukea aikuisille, lapsille ja perheille traumaattisissa kriisitilanteissa.

Katso tiedot

Sosiaalipäivystys

Ylä-Savon sosiaalipäivystys

Katso tiedot

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on lyhytaikaista perheiden kotona tapahtuvaa tukea ja apua erilaisissa tilanteissa.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut