Palvelut

Etusivu / Suomeksi / Palvelut

Lapsiperheiden kotipalvelu

Palvelua voivat saada lapsiperheet, jotka tarvitsevat lyhytaikaista lastenhoitoapua ja/tai tukea välttämättömistä kotiaskareista huolehtimiseen. Kotipalvelu on esim. lastenhoitoa ja arkiaskareista huolehtimista ja /tai niiden opettelemista yhdessä, kasvatuksessa ohjaamista sekä vanhemmuuden tukemista.

Tavoitteena on vahvistaa arjessa selviytymistä. Työskentelyssä korostetaan ongelmien ennaltaehkäisyä. Kotipalvelun määrästä ja laadusta sovitaan perheen kanssa etukäteen tilausta tehtäessä.

Ensisijaisesti pyritään kartoittamaan perheen omat verkostot ja muut tukimuodot; kuten päivähoito ja kolmannen sektorin palvelut.

Ota yhteyttä lapsi- ja perhepalveluiden sosiaaliohjaajaan tarpeen ilmetessä.

Kotipalvelun myöntämisen perusteena voi olla:

 • raskauden tai synnytyksen aiheuttama avuntarve
 • aikuisen tai lapsen sairastumisesta johtuva lyhytaikainen avun tarve
 • vanhemman tilapäinen väsymys tai uupumus
 • perheen muutostilanteet tai kriisit
 • monikkoperhe
 • muu erityinen tarve

Kotipalvelua ei voida myöntää, jos kyseessä on:

 • pelkkä siivouksen tarve
 • kuljetuspalvelun tarve päiväkotiin, kouluun tai kerhoon
 • vanhempien työssäkäymisestä johtuva lastenhoitotarve
 • opiskelu tai kotona tehtävä etätyö
 • vanhempien harrastukset
 • parisuhteen hoito

Palvelu on maksullinen.

Kotipalvelu on maksullista, mutta perheen tuloista riippuen palvelua on mahdollista saada myös maksuttomana.

Puhelinasiointi

Lasten ja perheiden palvelut

Sosiaalityö, sosiaaliohjaus, perhetyö, lastenvalvoja ja lastensuojelu

Lisää tietoa
Puh. +358 40 7228355 Puh. +358 40 5253031 Puh. +358 40 0260595 Puh. +358 40 6418011 Puh. +358 40 5253031 Puh. +358 40 5213091 Puh. +358 40 6282944

Palvelupaikat

Sosiaalitoimisto

Sosiaalitoimiston palvelut

Savikontie 15, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 15:30
Ke - To: 09:00 - 15:30
Pe: 09:00 - 15:30

Kaikki tiedot

Kotipalvelua voi saada henkilö, joka korkean iän, sairauden, vamman, synnytyksen tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen vuoksi sitä tarvitsee.

Kotipalvelu on hoivaa ja huolenpitoa, asukkaan tukemista arjessa ja hänen oman toimintakykynsä vahvistamista. Kotipalveluun voi sisältyä ateria-, vaatehuolto- ja siivouspalveluita. Kotipalvelu voi tukea lasten hoitoa ja kasvatusta ja antaa apua vanhemmuuteen.

Kotipalvelusta vastaa kunta. Se voi periä palvelusta maksun, joka määräytyy palvelun tarvitsijan tulojen, perheen koon ja tarvittavan avun määrän mukaan.

Sosiaalihuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301

Liittyvät palvelut

Tukipalvelut

Ateriapalvelu, kuljetuspalvelu, sauna- ja kylvetyspalvelu, omaishoidon tuki, turvapalvelu, pyykkipalvelu, saattajapalvelu, asiointipalvelu, yöpartio

Katso tiedot

Kotihoito

Kotihoito on hoivaa ja huolenpitoa, asukkaan tukemista arjessa ja hänen oman toimintakykynsä vahvistamista.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut