Palvelut

Etusivu / Suomeksi / Palvelut

Lastensuojelun avohuolto

Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelun avohuoltoa ovat tukitoimet mm. lastensuojelutarpeen selvitys ja lastensuojelun perhetyö, tuki lapsen ja perheen ongelmatilanteen selvittämiseen sekä lapsen kiireellinen avohuollon sijoitus kodin ulkopuolelle.

Palvelut on tarkoitettu 0-17 -vuotiaille lapsille, joiden hyvinvoinnista on syntynyt huoli, sekä heidän perheilleen. 18 - 20 -vuotiaille nuorille voidaan järjestää tukitoimia jälkihuoltona, jos he ovat aiemmin olleet lastensuojelun asiakkaina.

Lastensuojelun tarve voi liittyä perheenjäsenten vaikeuksiin tai lapsen omaan käyttäytymiseen.

Lastensuojelun asiakkaaksi lapsi tai perhe voi hakeutua omasta aloitteestaan tekemällä pyynnön lastensuojelutarpeen selvittämiseksi. Myös perheen ulkopuolinen taho voi tehdä ilmoituksen lapsesta, josta heille on syntynyt huoli. Lastensuojelulain 25 §:n mukaan useilla viranomaisilla on ilmoitusvelvollisuus, jos heillä on tieto lapsesta, jonka olosuhteet tai käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä.

Puhelinasiointi

Lasten ja perheiden palvelut

Sosiaalityö, sosiaaliohjaus, perhetyö, lastenvalvoja ja lastensuojelu

Lisää tietoa
Puh. +358 40 7228355 Puh. +358 40 5253031 Puh. +358 40 0260595 Puh. +358 40 6418011 Puh. +358 40 5253031 Puh. +358 40 5213091 Puh. +358 40 6282944

Lomakkeet

Lastensuojeluilmoitus

Lomake lastensuojeluilmoituksen tekemistä varten

Lisää tietoa
Lataa lomake

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi SHL 35§

Lisää tietoa
Lataa lomake

Palvelupaikat

Sosiaalitoimisto

Sosiaalitoimiston palvelut

Savikontie 15, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 15:30
Ke - To: 09:00 - 15:30
Pe: 09:00 - 15:30

Kaikki tiedot

Lastensuojelun avohuolto tukee lasta, nuorta ja perhettä tilanteissa, joissa tukea tarvitaan sosiaalisista, taloudellisista, jaksamiseen liittyvistä tai vastaavista syistä. Muotoja ovat neuvonnan ja terapian ohella esimerkiksi tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta, perhetyö ja -kuntoutus, vertaisryhmät sekä harrastus-, loma- ja virkistystoiminnan tukeminen.

Lapsi ja perhe saavat tukea esimerkiksi puutteellisten asumisolojen korjaamiseen, koulunkäyntiin ja opiskeluun sekä läheisten ihmissuhteiden ylläpitoon. Palveluista kootaan kuhunkin yksilölliseen tilanteen soveltuva kokonaisuus. Kunta järjestää palvelut kunnassa ilmenevän tarpeen mukaan.

Lastensuojelulaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417

Liittyvät palvelut

Lastensuojelun jälkihuolto

Lastensuojelun jälkihuolto tukee sijaishuollossa ollutta lasta tai nuorta sijaishuollon päättymisen jälkeen.

Katso tiedot

Lastensuojelun sijaishuolto

Lastensuojelun sijaishuoltoa järjestetään perhehoitona tai laitoshoitona.

Katso tiedot

Lyhytaikainen sijoitus

Lapsen sijoittaminen kodin ulkopuolella lyhyeksi ajaksi lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteenä.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut