Palvelut

Etusivu / Suomeksi / Palvelut

Lastensuojelun jälkihuolto

Jälkihuolto toteutetaan tukemalla sijaishuollossa ollutta lasta tai nuorta, hänen vanhempiaan ja huoltajiaan sekä henkilöä, jonka hoidossa ja kasvatuksessa lapsi tai nuori on. Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän on huolehdittava, että lapselle laaditaan jälkihuoltosuunnitelma.

Jälkihuollon palvelut rakennetaan aina lapsen tai nuoren yksilöllisen tarpeen mukaan ja suunnitelmallisesti yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Jälkihuollon palveluja ovat esimerkiksi

 • Nuoren tulevaisuuden toiveita ja tarpeita mietitään yhdessä
 • Psykososiaalisen tuen antaminen; henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa, esim. arjessa selviytymisen ja itsenäisen elämän taitoihin, yhteiskunnan palveluihin ohjaamista
 • Apua omien voimavarojen löytämiseksi ja tulevaisuuden suunnitteluun
 • Apua asunnon hankkimiseksi
 • Tukea koulunkäynnin ja opintojen aloittamiseen ja niissä suoriutumiseen
 • Tukea työllistymiseen ja harjoitteluun
 • Tukea harrastuksiin
 • Loma- ja virkistysmahdollisuuksien tarjoaminen
 • Mahdollisuus osallistua vertaistukiryhmään
 • Taloudellista tukea nuoren asumiseen, koulutukseen ja muihin itsenäistymiseen liittyviin menoihin, sekä ohjausta suunnitelmalliseen rahankäyttöön
 • Mahdollista saada aikuisen säännöllistä tukea sijoituksen jälkeen

Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tehtävänä on yhdessä lapsen tai nuoren sekä hänen verkostonsa kanssa rakentaa nuoren tarpeita vastaava ja parhaalla mahdollisella tavalla tukeva palvelukokonaisuus, joka kirjataan jälkihuoltosuunnitelmaksi. Jälkihuoltosuunnitelmaan kirjataan jälkihuollon tarkoitus ja tavoitteet.

Palvelua haetaan ottamalla yhteyttä lastensuojelun sosiaalityöntekijään.

Puhelinasiointi

Lasten ja perheiden palvelut

Sosiaalityö, sosiaaliohjaus, perhetyö, lastenvalvoja ja lastensuojelu

Lisää tietoa
Puh. +358 40 7228355 Puh. +358 40 5253031 Puh. +358 40 0260595 Puh. +358 40 6418011 Puh. +358 40 5253031 Puh. +358 40 5213091 Puh. +358 40 6282944

Linkit

Jälkihuolto

Kunnan kotisivujen alasivu

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

Sosiaalitoimisto

Sosiaalitoimiston palvelut

Savikontie 15, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 15:30
Ke - To: 09:00 - 15:30
Pe: 09:00 - 15:30

Kaikki tiedot

Lastensuojelun jälkihuolto tukee sijaishuollossa ollutta lasta tai nuorta, hänen vanhempiaan sekä sijaishuoltajiaan sen jälkeen, kun sijaishuolto tai muut lastensuojelutoimet ovat päättyneet. Oikeus jälkihuoltoon kestää viisi vuotta tai siihen asti, että nuori täyttää 21 vuotta.

Jälkihuollosta vastaa kunta. Jälkihuollossa olevaa nuorta tuetaan asumisen järjestelyissä, talousasioissa sekä opiskelua, työtä ja muuta elämää koskevissa suunnitelmissa. Jälkihuoltoa toteuttaa sosiaalityöntekijä.

Lastensuojelulaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417
Lastensuojelulaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417#L12

Liittyvät palvelut

Lastensuojelun sijaishuolto

Lastensuojelun sijaishuoltoa järjestetään perhehoitona tai laitoshoitona.

Katso tiedot

Lyhytaikainen sijoitus

Lapsen sijoittaminen kodin ulkopuolella lyhyeksi ajaksi lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteenä.

Katso tiedot

Lastensuojelun avohuolto

Lastensuojelun avohuolto

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut