Palvelut

Etusivu / Suomeksi / Palvelut

Lyhytaikainen sijoitus

Lyhytaikainen sijoitus on tarkoitettu kriisitilanteissa elävälle lapselle tai nuorelle, jonka kasvu ja kehitys ovat vaarantuneet joko perheen tilanteen tai oman käyttäytymisen vuoksi ja jonka kriisitilanne vaatii hänen tilapäistä tai sijoittamista kodin ulkopuolelle.

Tavoitteena on lapsen hyvä hoito ja aikaansaada lapselle turvallinen kasvuympäristö.

Palveluihin kuuluu sekä lapsen/nuoren tilanteen että vanhemmuuden arviointi, arkielämän taitojen opettaminen, hoito ja huolenpito, tarvittaessa kuntoutuksen järjestäminen ja perheen tukeminen kasvatustehtävässä.

Avohuollon tukitoimenpiteenä tehtävän lyhytaikaisen sijoituksen kesto vaihtelee lapsen tilanteen mukaan. Avohuollon tukitoimenpiteenä tehtävän sijoituksen tavoitteena on lapsen palaaminen kotiin.

Asiakkaalta ei peritä maksua, mutta lapsen vanhemmille voidaan määrätä enintään elatusavun suuruinen maksu, joka peritään hoidon korvaukseksi. Kunta voi periä huollon kustannusten korvaukseksi kohtuulliseksi katsottavan maksun myös muista lapsen tai nuoren tuloista, korvauksista ja saamisista.

Puhelinasiointi

Lasten ja perheiden palvelut

Sosiaalityö, sosiaaliohjaus, perhetyö, lastenvalvoja ja lastensuojelu

Lisää tietoa
Puh. +358 40 7228355 Puh. +358 40 5253031 Puh. +358 40 0260595 Puh. +358 40 6418011 Puh. +358 40 5253031 Puh. +358 40 5213091 Puh. +358 40 6282944

Linkit

Lyhytaikainen sijoitus

Kunnan verkkosivun alasivu

Lisää tietoa
Avaa linkki

Liittyvät palvelut

Lastensuojelun jälkihuolto

Lastensuojelun jälkihuolto tukee sijaishuollossa ollutta lasta tai nuorta sijaishuollon päättymisen jälkeen.

Katso tiedot

Lastensuojelun sijaishuolto

Lastensuojelun sijaishuoltoa järjestetään perhehoitona tai laitoshoitona.

Katso tiedot

Lastensuojelun avohuolto

Lastensuojelun avohuolto

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut