Ylä-Savon maahanmuuttajaopas

Etusivu / Suomeksi / Palvelut / Maahanmuuttajapalvelut / Ylä-Savon maahanmuuttajaopas

Maahanmuuttajia palvelee Ylä-Savossa kuntien yhteinen maahanmuuttoneuvoja KAJA RAHKEMA suomeksi, englanniksi, venäjäksi ja viroksi. Hänen yhteystietonsa ovat seuraavat: sähköposti kaja.rahkema@iisalmi.fi, puhelin +358 40 674 0179. Toimisto sijaitsee Iisalmessa osoitteessa Kauppakatu 24 (Etapin tilat). Maahanmuuttoneuvoja palvelee asiakkaita myös Pielavedellä. Tapaamisajat sovitaan maahanmuuttoneuvojan kanssa.

Katso myös www.infopankki.fi, josta löytyy tietoa Suomesta 15 kielellä.

The Upper Savo immigrant advisor Kaja Rahkema provides counseling in Finnish, English, Russian and Estonian. Contacts: Email: kaja.rahkema@iisalmi.fi, Tel. +358 40 674 0179. Office: Kauppakatu 24, Iisalmi. Immigrant advisor works in Iisalmi, but also in Pielavesi. Appointment will be agreed with the immigrant advisor. Please check also Info Bank www.infopankki.fi, where you can find information about Finland in 15 languages.

Консультации для иммигрантов в Верхнем Саво на финском, английском, русском и эстонском языках ведет консультант для иммигрантов Кая Рахкема. Контактные данные : эл.почта kaja.rahkema@iisalmi.fi, тел.+358 40 674 0179, адрес : Кауппакату 24, Иисалми. Прием ведется по предварительной записи. На сайте www.infopankki.fi (Инфобанк) собрана важная для иммигрантов основная информация о финском обществе на русском языкe.

Immigrante nõustab Üla-Savo valdade ühine immigrantide nõustaja Kaja Rahkema soome, inglise, vene ja eesti keeles. Tema kontaktandmed: e-post: kaja.rahkema@iisalmi.fi, Tel. +358 40 674 0179. Vastuvõtt on Iisalmis aadressil Kauppakatu 24. Immigrantide nõustaja nõustab peale Iisalmi ka Pielavesil. Vastuvõtuaeg lepitakse kokku nõustajaga. Infopanga www.infopankki.fi lehekülgedel on esitatud tähtsaim põhiinfo Soome elama asujatele siinse ühiskonna toimingutest 15 keeles, ka eesti keeles.