Palvelut

Etusivu / Suomeksi / Palvelut

Maisematyölupa

Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava maisematyölupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja vastaaviin toimiin asemakaava-alueella. Yleiskaava-alueella maisematyölupa on haettava, jos yleiskaavassa niin määrätään. Vaikutuksiltaan vähäiseen työhön ei tarvita lupaa.

Lupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin. Asemakaava-alueilla vähäinen puunkaato edellyttää kuitenkin rakennustarkastajan katselmusta.

Puunkaatohakemusta ei tarvitse tehdä, mikäli rakennustarkastaja tulkitsee rakennuspaikan tai yleisen alueen puunkaadon vähäiseksi. Mikäli hakija ei ole tyytyväinen rakennustarkastajan tekemään katselmukseen kaadettavista puista tai tulkinnasta toimenpiteen vähäisyydestä, voi hakija jättää rakennusvalvontaan maisematyölupahakemuksen. Hakemuksen ratkaisee kunnan määräämä viranomainen.

Maisematyölupaa ei tarvitse hakea, jos toimenpide perustuu yleisistä teistä annetun lain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan.

Voimassaoloaika

Maisematyölupa on voimassa kolme vuotta.

Vaikutuksiltaan vähäiseen työhön ei tarvita lupaa.

Palvelu on maksullinen.

Puunkaatoa lukuun ottamatta muun maisematyöluvan maksu perustuu rakennusvalvontataksaan.

Palvelupaikat

Rakennusvalvontatoimisto

Rakennusvalvonnan palvelut

Puustellintie 10, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ti: 09:00 - 12:00
Ti: 13:00 - 16:00
To: 09:00 - 12:00
To: 13:00 - 16:00

Ma ja pe ajanvarauksella
Ma: 09:00 - 14:30
Pe: 09:00 - 14:30

Kaikki tiedot

Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava maisematyölupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja vastaaviin toimiin asemakaava-alueella. Yleiskaava-alueella maisematyölupa on haettava, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Hakemuksen ratkaisee kunnan määräämä viranomainen. Maisematyölupaa ei tarvita sellaisiin yksittäisten puiden kaatoihin, jotka liittyvät tonttien hoitoon.

Maankäyttö- ja rakennuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132

Liittyvät palvelut

Rakennus- ja toimenpidelupa

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä.

Katso tiedot

Purkamislupa ja purkamisilmoitus

Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan purkamislupa. Luvasta päättää kunnan rakennusvalvonta.

Katso tiedot

Poikkeamislupa

Rakentajan on haettava kunnalta päätös rakentamista koskevasta säännöksestä poikkeamiseen.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut