Palvelut

Etusivu / Suomeksi / Palvelut

Ojitusta koskevan erimielisyyden ratkaiseminen

Ojitusta koskevat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti sopimaan osapuolten kesken. Viime kädessä asia menee ympäristölautakunnan ratkaistavaksi. Haja-asutusalueella ojitusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan etupäässä vesilain perusteella, asemakaava-alueella pääsääntöisesti maankäyttö- ja rakennuslain nojalla. Vesannon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Pielaveden, Keiteleen ja Vesannon yhteinen ympäristölautakunta.

Ota tarvittaessa yhteyttä Pielaveden kunnan ympäristönsuojelusihteeriin, p. 0400173345.

Palvelu on maksullinen.

Ojitusta koskevat erimielisyydet ratkaisee kunta. Erimielisyydet koskevat yleensä tilanteita, joissa kiinteistönomistaja haluaa tehdä ojan toisen alueelle tai johtaa vettä toisten ojiin.

Ojitusriidat kannattaa alistaa kunnan ratkaistaviksi ennen kuin ne pitkittyvät.

Ympäristöviranomainen ratkaisee myös sellaiset erimielisyydet, joissa kiinteistönomistaja on laiminlyönyt ojansa kunnossapidon ja näin aiheuttanut vahinkoa toisen kiinteistölle. Ratkaistavan riidan osapuolia voi olla kaksi tai useampia. Ratkaisun yhteydessä viranomainen voi määrätä korvauksia haittaa kärsineelle.

Haja-asutusalueella ojitusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan etupäässä vesilain perusteella, asema-kaava-alueella pääsääntöisesti maankäyttö- ja rakennuslain nojalla.

Maankäyttö- ja rakennuslaki: Maankäyttö- ja rakennuslaki
Vesilaki: Vesilaki