Palvelut

Etusivu / Suomeksi / Palvelut

Omaishoidon tuki

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoitopalkkiosta, tarvittavista palveluista hoidettavalle sekä omaishoitajan tukemisesta. Pielavedellä erityispalvelut vastaavat kehitysvammaisten, vaikeavammaisten ja muiden alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen järjestämisestä. Yli 65-vuotiaiden omaishoidon tukea haetaan sosiaali- ja palveluohjaajalta.

Omaishoidon tuella pyritään turvaamaan vanhuksen, vammaisen tai pitkäaikaissairaan hoito kotona. Tuki on perusturvalautakunnan määrittelemien omaishoidon tuen myöntämiskriteerien mukaisesti myönnettävä harkinnanvarainen etuus. Tukea myönnetään talousarviossa annetun määrärahan puitteissa.

Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista

palveluista ja omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Tuki perustuu yksilöllisesti laadittavaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan.

Omaishoidon tukea myönnetään ensisijaisesti eniten tarpeessa oleville.

Omaishoidon tukea ei myönnetä, jos hoidettava asuu sosiaali- tai terveydenhuollon toimintayksikössä,

asumispalveluyksikössä tai palvelutalossa.

Omaishoidon tukea haetaan 'Omaishoidon tuen hakeminen' -lomakkeella

Omaishoidon tukea myönnettäessä noudatetaan perusturvalautakunnassa vuosittain hyväksyttäviä omaishoidon tuen myöntämiskriteerejä.

Puhelinasiointi

Erityispalvelut

Erityispalvelut vastaavat kehitysvammaisten sekä vaikeavammaisten sosiaalipalveluiden sekä alle 65 -vuotiaiden omaishoidon tuen palveluista.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 4894822

Vanhuspalvelut

Asumispalvelut, kotihoito, tukipalvelut

Lisää tietoa
Puh. +358 40 4894823 Puh. +358 40 0283268 Puh. +358 40 5715484

Lomakkeet

Omaishoidon tuen hakemus

Kehitysvammaisten, vaikeavammaisten ja muiden alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuki.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Linkit

Erityispalvelut

Erityispalvelut kunnan verkkosivuilla

Lisää tietoa
Avaa linkki

Omaishoidontuen ohje ja myöntämisperusteet

Omaishoidontuen ohje ja myöntämisperusteet

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

Erityispalvelut / Työkeskus Karhunpesä

Kehitysvammaisten sekä vaikeavammaisten sosiaalipalvelut sekä alle 65 -vuotiaiden omaishoidon tuen palvelut.

Kontiotie 7, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 16:00
Ke - To: 09:00 - 16:00
Pe: 09:00 - 14:00

Kaikki tiedot

Sosiaalitoimisto

Sosiaalitoimiston palvelut

Savikontie 15, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 15:30
Ke - To: 09:00 - 15:30
Pe: 09:00 - 15:30

Kaikki tiedot

Omaishoito on ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotona siten, että hoitajana toimii omainen tai muu hoidettavan läheinen. Omaishoitoon voi saada taloudellista ja toiminnallista tukea. Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Omaishoidon tuki muodostuu hoitopalkkiosta, hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajan tukemisesta.

Laissa määritellään alimmat omaishoitopalkkioiden määrät, hoidon tukena annettavat palvelut, hoitajan vapaat, hoito- ja palvelusuunnitelma sekä omaishoitosopimuksen sisältö.

Laki omaishoidon tuesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050937

Liittyvät palvelut

Kotihoidon sairaanhoidollinen palvelu

Kotihoidon sairaanhoidollinen palvelu

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut