Palvelut

Etusivu / Suomeksi / Palvelut

Palveluasuminen

Kunnassa (välimuotoista) palveluasumista järjestetään Hakalan ryhmäkodissa ja Repomäen palveluasumisyksikössä.

Palveluasuminen on asumismuoto niille, jotka tarvitsevat hoitohenkilökunnan päivittäistä tukea ja apua asumiseensa.

Ryhmäkotiasuminen on kodinomaista asumista ja asukkaan toimintakykyä ylläpitävää palvelua. Ryhmäkotiasumisen peruspalveluita ovat ateria-, hygienia- ja siivouspalvelut sekä avunsaantimahdollisuus tarvittaessa.

Lisätietoja asumispalveluista ja niiden hakemisesta saa asumispalvelujen esimieheltä sekä sosiaali- ja palveluohjaajalta. Palvelua haetaan hakemuksella asumispalvelujen tarpeesta.

Palvelu on maksullinen.

Asukkaat maksavat asunnostaan vuokraa. Lisäksi ryhmäkotiasumiseen kuuluu palveluista perittävät kodinhoitoapu-, ateria-, ylläpito- ja pyykkipalvelumaksu.

Asukas kustantaa itse oman huoneensa siivouksesta aiheutuvat kulut.

Puhelinasiointi

Vanhuspalvelut

Asumispalvelut, kotihoito, tukipalvelut

Lisää tietoa
Puh. +358 40 4894823 Puh. +358 40 0283268 Puh. +358 40 5715484

Lomakkeet

Hakemus asumispalveluihin

Hakemus asumispalveluihin

Lisää tietoa
Lataa lomake

Palvelupaikat

Hakalan ryhmäkodit

Välimuotoista palveluasumista

Hakalantie 6, 72400 PIELAVESI

Kaikki tiedot

Repomäen palveluasumisyksikkö

Kodinomaista asumista tarjoava ryhmäkoti

Revontie 15, 72400 PIELAVESI

Kaikki tiedot

Sosiaalitoimisto

Sosiaalitoimiston palvelut

Savikontie 15, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 15:30
Ke - To: 09:00 - 15:30
Pe: 09:00 - 15:30

Kaikki tiedot

Kunta järjestää palveluasumista henkilöille, jotka tarvitsevat asumisensa yhteydessä hoivaa ja huolenpitoa. Palveluasunnoissa ja ryhmäkodeissa asumiseen liittyy asukkaan tarpeen mukainen hoito. Palvelutalossa asukas maksaa asunnostaan vuokraa tai vastikkeen sekä tarvitsemistaan palveluista käytön mukaan. Hän maksaa itse myös muut asumis-, ruoka- ja lääkekulunsa. Asukas voi saada eläkkeensaajan asumistukea, hoitotukea ja sairaanhoitokorvauksia. Asukas voi kalustaa asuntonsa itse.

Palveluasuminen lasketaan avohoidoksi. Kunta voi järjestää palveluasumisen itse, järjestää palvelun palvelusetellillä tai ostaa asumispalveluita ostopalveluina.

Sosiaalihuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870380

Liittyvät palvelut

Perhehoito

Perhehoidossa henkilön ympärivuorokautisen huolenpito järjestetään hänen oman kotinsa ulkopuolella yksityiskodissa.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut