Palvelut

Etusivu / Suomeksi / Palvelut

Palvelutarpeen arviointi sosiaalihuollossa

Palvelutarpeen arviointi sisältää yhteenvedon asiakkaan tilanteesta ja sosiaalipalvelujen ja tuen tarpeesta, sosiaalihuollon ammattihenkilön johtopäätökset asiakkuuden edellytyksistä, asiakkaan mielipiteen ja näkemyksen palvelutarpeestaan sekä asiakkaan ja työntekijän arvion omatyöntekijän tarpeesta.

Kunta myöntää sosiaalipalveluja yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin perusteella kunnan asukkaille. Palvelutarpeen arviointi toimii asiakassuunnitelman pohjana. Suunnitelman laativat kunnan viranomaiset yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa tai laillisen edustajansa kanssa.

Palvelutarpeen arvioinnin aloittamiseksi ota yhteyttä sosiaalitoimistoon tai tulosta ja täytä 'Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi'-lomake.

Puhelinasiointi

Vanhuspalvelut

Asumispalvelut, kotihoito, tukipalvelut

Lisää tietoa
Puh. +358 40 4894823 Puh. +358 40 0283268 Puh. +358 40 5715484

Lomakkeet

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi SHL 35§

Lisää tietoa
Lataa lomake

Palvelupaikat

Sosiaalitoimisto

Sosiaalitoimiston palvelut

Savikontie 15, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 15:30
Ke - To: 09:00 - 15:30
Pe: 09:00 - 15:30

Kaikki tiedot

Asiakkaalla on oikeus palvelutarpeen arviointiin, ellei kyseessä ole tilapäinen, yksittäistä palvelua koskeva tuen tarve.

Yli 75-vuotiaiden tai ylintä vammaispalvelulain mukaista hoitotukea saavien henkilöiden tai erityistä tukea tarvitsevien lasten kohdalla palvelutarpeen arviointi on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä asian vireilletulosta. Palvelutarpeen arvion pitää tällöin valmistua viimeistään kolmen kuukauden kuluttua vireilletulosta. Samat määräajat koskevat myös lastensuojelun tarpeen arviointia, jos palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä selvitetään myös lastensuojelun tarve. Usein palvelutarpeet muuttuvat ajan mittaan, jolloin niiden arviointi tehdään uudestaan.

Palvelutarpeen arvioinnin tuloksena laaditaan palvelutarpeen arvio. Se laaditaan aina yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa hänen läheistensä kanssa.

Sosiaalihuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301

Liittyvät palvelut

Kriisityö

Apua ja tukea aikuisille, lapsille ja perheille traumaattisissa kriisitilanteissa.

Katso tiedot

Sosiaalipäivystys

Ylä-Savon sosiaalipäivystys

Katso tiedot

Kotihoito

Kotihoito on hoivaa ja huolenpitoa, asukkaan tukemista arjessa ja hänen oman toimintakykynsä vahvistamista.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut