Palvelut

Etusivu / Suomeksi / Palvelut

Perhehoito

Perhehoidolla tarkoitetaan hoivan, huolenpidon ja asumisen järjestämistä kodin ulkopuolella yksityiskodissa. Perhehoidon tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle henkilölle mahdollisuus hyvään elämään perheessä ja läheisiin ihmissuhteisiin. Perhehoito voi olla joko jatkuvaa tai lyhytaikaista perustuen perhehoidossa olevan tarpeisiin. Jatkuva perhehoito on kodinomainen tapa järjestää henkilön asuminen silloin, kun kotona asuminen ei ole mahdollista tai turvallista. Lyhytaikaisen perhehoidon tavoitteena on tukea henkilön kotona asumista sekä hänen läheistensä jaksamista.

Perhehoitoa voidaan käyttää esimerkiksi lastensuojelussa sijaishuoltopaikkana, mielenterveyskuntoutuksessa, ikäihmisten asumisen järjestämisessä tai kehitysvammatyössä.

Perhehoidosta saa lisätietoja sosiaalitoimistosta.

Palvelupaikat

Sosiaalitoimisto

Sosiaalitoimiston palvelut

Savikontie 15, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 15:30
Ke - To: 09:00 - 15:30
Pe: 09:00 - 15:30

Kaikki tiedot

Perhehoito on tarkoitettu lastensuojelutoimien piirissä olevalle lapselle tai nuorelle, joka ei voi asua vanhempansa tai huoltajansa kanssa, tai ikäihmiselle, joka ei tuettunakaan voi asua itsenäisesti. Myös kehitysvammaiset ihmiset ja mielenterveyskuntoutujat voivat asua perhehoidossa.

Perhehoidossa elävä lapsi tai nuori käy koulua tavalliseen tapaan. Perhehoidossa oleva kehitysvammainen tai mielenterveyskuntoutuja voi osallistua työ- tai päivätoimintaan ja esimerkiksi saada kuljetuspalveluita. Myös ikäihmiset ovat oikeutettuja kuljetuspalveluihin.

Kunta voi tehdä sopimuksen perhehoidosta hoitajan tai yksityisen perhehoidon tuottajan kanssa. Hoidettavia voi yhden hoitajan kodissa olla enintään neljä ja kahden hoitajan kodissa enintään kuusi perheen omat alle kouluikäiset lapset mukaan lukien. Hoitajaksi hyväksytään henkilö, joka koulutuksensa, kokemuksensa tai ominaisuuksiensa perusteella soveltuu tehtävään.

Perhehoito voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista, osa-aikaista tai ympärivuorokautista. Perhehoidon tavoitteena on antaa mahdollisuus perheenomaiseen hoitoon ja läheisiin, pysyviin ihmissuhteisiin. Perhehoitajalla on oikeus vapaaseen.

Perhehoitolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150263

Liittyvät palvelut

Palveluasuminen

Palveluasuminen

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut