Palvelut

Etusivu / Suomeksi / Palvelut

Perhetyö

Palvelu on tarkoitettu lapsiperheille, joidenka vanhemmat haluavat ulkopuolista tukea erilaisissa elämän muutos- tai kriisitilanteissa turvatakseen lastensa hyvinvointia. Palvelu voi olla avohuollon tukitoimi tai ennaltaehkäisevää lastensuojelua.

Tavoitteena on perheen omatoiminen selviytyminen ja lapsen/lasten hyvinvoinnin turvaaminen, ja vanhemmuuden tukeminen suhteessa lapsen tarpeisiin.

Palveluun kuuluvat perheen kanssa suunnitellut ja tavoitteelliset tukitoimet, jotka kirjataan erilliseen työskentelysuunnitelmaan. Perheen tukena ovat perhetyöntekijä ja sosiaaliohjaaja. Suunnitelmassa sovitaan perhetyön tavoitteet ja miten perhetyöntekijä työskentelee lapsen tai nuoren ja hänen perheensä kanssa (esim. keskustelut, koulutehtävien valvonta ja leikki sekä arkielämän ja vanhemmuuden tukeminen). Perhetyötä tehdään perheen itsensä asettamien tavoitteiden pohjalta.

Perhe voi hakea palvelua ottamalla yhteyttä sosiaalitoimeen tai siitä sovitaan suunniteltaessa lastensuojelun tukitoimia.

Puhelinasiointi

Lasten ja perheiden palvelut

Sosiaalityö, sosiaaliohjaus, perhetyö, lastenvalvoja ja lastensuojelu

Lisää tietoa
Puh. +358 40 7228355 Puh. +358 40 5253031 Puh. +358 40 0260595 Puh. +358 40 6418011 Puh. +358 40 5253031 Puh. +358 40 5213091 Puh. +358 40 6282944

Linkit

Perhetyö

Pielaveden kunnan kotisivujen alasivu perhetyölle.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

Sosiaalitoimisto

Sosiaalitoimiston palvelut

Savikontie 15, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 15:30
Ke - To: 09:00 - 15:30
Pe: 09:00 - 15:30

Kaikki tiedot

Perhetyö on keskustelua ja neuvontaa, joka tukee vanhemmuutta ja auttaa lapsiperheitä suoriutumaan arjestaan. Perhetyössä tuetaan perheiden elämänhallintaa, vuorovaikutustaitoja ja käytännön lastenkasvatusta.

Kunta vastaa perhetyöstä. Perhetyötä voidaan tehdä perheen kotona tai kunnan tiloissa. Se voidaan järjestää neuvolan, varhaiskasvatuksen, koulun tai perhekeskuksen yhteydessä.

Perhetyö on kaikkien perheiden ulottuvilla. Tarvittaessa työntekijät ohjaavat perheen muiden palveluiden piiriin.

Sosiaalihuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301

Liittyvät palvelut

Lastensuojelun jälkihuolto

Lastensuojelun jälkihuolto tukee sijaishuollossa ollutta lasta tai nuorta sijaishuollon päättymisen jälkeen.

Katso tiedot

Lastensuojelun sijaishuolto

Lastensuojelun sijaishuoltoa järjestetään perhehoitona tai laitoshoitona.

Katso tiedot

Lyhytaikainen sijoitus

Lapsen sijoittaminen kodin ulkopuolella lyhyeksi ajaksi lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteenä.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut