Hankkeet

Etusivu / Suomeksi / Palvelut / Sivistyspalvelut / Kulttuuri ja museo / Hankkeet

Ylä-Savon paikallismuseoiden kehittämishanke

Ylä-Savon paikallismuseoiden kehittämishankkeen rahoittajina toimivat Suomen kulttuurirahaston Pohjois-Savon rahasto sekä Museovirasto (avustukset museoiden innovatiivisiin hankkeisiin). Hanke on alkanut 1.6.2014 ja kestää vuoden 2015 syksyyn asti. Hankkeen tavoitteena on kehittää Ylä-Savon paikallismuseoiden toimintaa painottaen kokoelmahallintaa sekä museopedagogiikka. Hankkeen aikana laaditaan Ylä-Savon paikallismuseoiden yhteinen kokoelmapoliittinen ohjelma sekä tuotetaan museopedagogista aineistoa museoiden käyttöön. Hanketta hallinnoi Halosten museosäätiö ja hankkeessa työskentelee Ylä-Savon museoamanuenssi FM Anu Alapartanen.

Lue hankkeen kuulumisia blogista:

 

 http://ylasavonpaikallismuseot.blogspot.fi/

 

Tehhään yhessä 2 -hanke

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Tehhään yhessä –hankkeen 2. vaiheelle 56 000 € rahoituksen. Hanke on jatkoa 2013-2014 toteutetulle Tehhän yhessä -kehittämishankkeelle.

Kumppaneina hankkeessa ovat kaikki Ylä-Savon kuntien kulttuuritoimet: Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi ja Vieremä.

Lisätietoja hankkeesta:

http://www.iisalmi.fi/Suomeksi/Palvelut/Kulttuuripalvelut/Kulttuuritoimi/Hankkeet/Tehhaan-Yhessa-2--hanke

 

Tehhään yhessä -hanke

Ylä-Savon kuntien yhteinen kulttuuritoiminnan kehittämishanke 08.04.2013-28.02.2014

Hankkeessa ovat mukana kaikki Ylä-Savon kunnat ja kunkin kunnan kulttuurivastaava toimii osaltaan hankkeen taustatukena ja koordinoijana. Lisäksi hankkeessa työskentelee kuntien yhteinen kulttuurikoordinaattori Ann-Mari Karvinen, joka toteuttaa yhdessä kuntien, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa hankkeen toimenpiteitä. 

Ylä-Savon kuntien kulttuuritoimet toimivat pienillä resursseilla ja useat kunnat ilman päätoimista kulttuurivastaavaa. Täällä tiedostetaan maaseutumaisen alueen realiteetit ja halutaan kuulla paikalliset tarpeet. Siksi Ylä-Savon kuntien kulttuuritoimet etsivät yhdessä toimintamallia, jossa kuntien välisellä yhteistyöllä vahvistetaan sekä laajennetaan kulttuuritoimintaa. Kulttuurin alalla erityisesti 3. sektorin toimijat tekevät arvokasta työtä. Yhteistyön kehittäminen erityisesti heidän kanssaan on hankkeen tavoitteena. Hanketta hallinnoi Iisalmen kaupungin kulttuuritoimi, mutta kaikki Ylä-Savon kunnat ovat tasaveroisesti hankkeessa mukana.

Lisätietoja hankkeesta:

http://www.iisalmi.fi/Suomeksi/Palvelut/Kulttuuripalvelut/Kulttuuritoimi/Hankkeet/Paattyneet-hankkeet/Tehhaan-yhessa--hanke