Rahoituslähteitä yhdistyksen toimintaan

Etusivu / Suomeksi / Palvelut / Sivistyspalvelut / Kulttuuri ja museo / Yhdistyspalvelut / Rahoituslähteitä yhdistyksen toimintaan

Yhdistyksen perustoimintaan, työllistämiseen ja erilaisiin projekteihin on tarjolla monenlaisia rahoitusmahdollisuuksia. Näiden seuraamiseen kannattaa valita yhdistyksestä vastuuhenkilö tai työpari ja tarkastella rahoitusmahdollisuuksia yhdistyksen toiminnan suunnitteluvaiheessa. Alla joitakin esimerkkejä:

Aurora-tietokanta

 Kansalaisyhteiskunta-sivusto

 http://www2.ray.fi/fi/avustukset

 http://www.ylasavonveturi.fi/Etusivu

 http://www.skr.fi/

 http://www.olvisaatio.fi/web/olvisaatio

 http://www.kordelin.fi/

 http://www.ylasavonsaatio.fi/

 http://www.tahsaatio.fi/saatio/

 http://www.koneensaatio.fi/fi/apurahat/esittely/

 http://www.paulo.fi/

 http://www.jaes.fi/avustusten-haku/

 http://niilohelander.net/?x=apurahat

 http://www.yts.fi/

 http://www.composers.fi/fi/tietosivut/madetoja-saeaetioe/

 http://www.patriciaseppalansaatio.fi/hakemin.html

 http://www.promusica.fi/

 http://www.gretajawilliamlehtinen.fi/ohjeet.htm

 http://www.taike.fi/web/pohjois-savo/pohjois-savo

 http://www.wihurinrahasto.fi/

 http://www.sivistysrahasto.fi/

Rahoituslähteitä erityisesti kulttuuritoimintaan

Yhdistyksen perustoimintaan, työllistämiseen ja erilaisiin projekteihin on tarjolla monenlaisia rahoitusmahdollisuuksia. Näiden seuraamiseen kannattaa valita yhdistyksestä vastuuhenkilö tai työpari ja tarkastella rahoitusmahdollisuuksia yhdistyksen toiminnan suunnitteluvaiheessa. Esimerkiksi syyskokouksessa seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaa tehtäessä on syytä käydä läpi myös suunniteltuun toimintaan haettava rahoitus. Rahoituksen hakeminen on pitkäjänteinen prosessi. Hakemuksen lähettämisestä rahoituspäätöksen saamiseen voi mennä puolisen vuotta. Ole siis ajoissa hereillä.

Kulttuuripalveluiden myynti 

 
Oman kulttuuripalvelun kehittäminen myytäväksi tuotteeksi kannattaa. Esim. hyvän tarjouksen tekemistä voit harjoitella tämän oppaan kautta: tyota_teatteristaA4-esite.pdf

Ylä-Savon alueen kunnat ostavat ajoittain pienimuotoisia kulttuuripalveluita, esim. järjestyksenvalvontapalveluita, esiintymisiä tapahtumiin tai kulttuuriohjelmaa kouluille, päiväkodeille tai vanhuksille. Kaikkien yläsavolaisten kuntien sivuilla on tarjouslomake, jolla voit tarjota omaa palveluasi kuntien ostettavaksi.

Jos olet esiintyvien alojen ammattitaiteilija, saatat löytää uusia asiakkuuksia esim. tälle sivustolle rekisteröitymällä:
http://esitystori.fi/ohjeet.php

Muillakin taiteen aloilla on myös taiteilijapankkeja, joiden kautta teosten tilaajat löytävät tarvitsemansa taiteilijan helpommin. Muutamia esimerkkejä:
http://www.amusa.fi/fin/kulttuurin_tekijat/?search
http://www.penttilanrantataide.fi/node/2
http://www.tampere.fi/vuores/taideyhteistyo.htm l
http://www3.jkl.fi/kulttuuri/aitta/taiteilijapankki/
http://www.haihatus.fi/72

Yhteisörahoitus 

 
Uusi rahoituksen keräämisen tapa esimerkiksi kulttuuriprojekteihin on yhteisörahoitus. Siitä lisätietoja esim. täältä: http://mesenaatti.me/

Avustukset 
  Kuntien kulttuuriavustukset 
  Kuntien omat kulttuuriavustukset ovat mittakaavaltaan pieniä muiden rahoituslähteiden mahdollisuuksiin verrattuna. Tietoa oman kunnan kulttuuriavustuksista löytyy yleensä kunnan kulttuuritoimen sivuilta. Hakuajoista tiedotetaan yleensä paikallisessa lehdessä kunnan omien sivujen lisäksi.

Muut kulttuuriavustukset

Kannattaa seurata oman alan / toiminnan kannalta kiinnostavia rahoituksia. Erityisen hyvin tehty vinkkausviesti pohjoissavolaisille kulttuurin tekijöille on tässä:
http://www.luovasavo.info/ Viestiin voi tutustua verkossa tai sen voi tilata omaan sähköpostiin.

Alla joitakin esimerkkejä haettavista avustuksista:

http://www2.ray.fi/fi/avustukset 
http://www.ylasavonveturi.fi/Etusivu 
http://www.skr.fi/ 
http://www.olvisaatio.fi/web/olvisaatio 
http://www.kordelin.fi/ 
http://www.ylasavonsaatio.fi/ 
http://www.tahsaatio.fi/saatio/ 
http://www.koneensaatio.fi/fi/apurahat/esittely/ 
http://www.paulo.fi/ 
http://www.jaes.fi/avustusten-haku/ 
http://niilohelander.net/?x=apurahat 
http://www.yts.fi/ 
http://www.composers.fi/fi/tietosivut/madetoja-saeaetioe/ 
http://www.patriciaseppalansaatio.fi/hakemin.html 
http://www.promusica.fi/ 
http://www.gretajawilliamlehtinen.fi/ohjeet.htm 
http://www.taike.fi/web/pohjois-savo/pohjois-savo 
http://www.wihurinrahasto.fi/
 
http://www.sivistysrahasto.fi/

Neuvoja yhdistyksen oman toiminnan kehittämiseen 
 
http://www.jelli.fi/
 http://www.maaseutupolitiikka.fi/verkostot/kulttuuri
 http://www.kansalaisareena.fi/

Luvat, vakuutukset, riskien hallinta


Huomioi riskit, varmista että yhdistyksen vakuutukset ovat kunnossa.

Jos järjestät tapahtumaa, ole tietoinen vastuistasi ja lupakäytännöistä
http://www.eventti.fi/fi/suunnittelun-tueksi  (erityisesti Ei sattuman varassa –opas)

Tekijänoikeuskorvaukset tutuksi


Teosto on musiikintekijöiden järjestö, joka edustaa 28 000:ta kotimaista ja lähes kolmea miljoonaa ulkomaista säveltäjää, sanoittajaa, sovittajaa ja musiikinkustantajaa. Teosto kerää ja tilittää musiikintekijöille ja kustantajille korvaukset heidän musiikkinsa käytöstä.
http://www.teosto.fi/

Kopiosto on esittävien taiteilijoiden, tekijöiden ja kustantajien tekijänoikeusjärjestö. Kopiostoon kuuluu 45 eri kulttuurin ja viestinnän alojen järjestöä. Jäsenjärjestöjensä kautta Kopiostolla on valtakirja yli 50 000 suomalaiselta oikeudenomistajalta. Kopiosto edustaa ulkomaisten sisarjärjestöjensä kanssa tehtyjen vastavuoroisuussopimusten nojalla myös ulkomaisia luovan toimialan oikeudenomistajia.
http://www.kopiosto.fi/kopiosto/etusivu/fi_FI/etusivu/

Joitakin korjausrakentamisen rahoitusmahdollisuuksia yhdistyksille ja yksityisille

- Kiinteistön korjaamiseen myönnettävät avustukset ovat yleensä aina vain rakennuksen omistajan haettavissa.
- Korjaustoimenpiteiden ja hakemusten vaiheistaminen on olennaista, avustukset ovat melko pieniä. Suunnittele hakemukset niin, että joka vuosi haetaan johdonmukaisesti avustusta osaan korjaustoimenpiteitä.
- Perehdy kunkin rahoittajan tukilinjauksiin ja myönnettyjen avustusten mittakaavaan, hae linjan mukaisesti.
- Ensimmäisen hakemuksen sisällössä kannattaa mainita (esim. rakennuskonservaattorin tekemä) kuntotarkastus ja korjaussuunnittelu.
- Isommissa muutostöissä mm. rakennuslupien edellyttämä arkkitehtisuunnittelu kannattaa budjetoida mukaan.
- Kaikissa hakemuksissa kannattaa huomioida se, että korjaustöiden edetessä saattaa ilmetä tarpeita joita avustuksen hakuaikana ei ollut vielä tiedossa ja joihin täytyy reagoida heti. Pyri huomioimaan tämä hakemuksen tekstissä ja talousarviossa.
- Pidä kiinteistön vakuusarvon arviointi ajan tasalla: Pankin vakuusarvona käyttämä summa muuttuu rakennuksen kunnon myötä, tämä mahdollistaa kiinteistön mahdollisimman tehokkaan käytön vakuutena.
- Yksityisen kiinteistön omistajan kannattaa hyödyntää niin hyvin kuin mahdollista kotitalousvähennys.
- Kiinteistön omistajalla on mahdollisuus tehdä verovähennyksiä asuin- tai liikekäyttöön vuokraamansa tilan korjaus- ja huoltotoimenpiteistä. Lisätietoja:
http://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Vuokratulot/Vuokratulosta_tehtavat_vahennykset%289226%29   

Seurantalojen korjausavustus

 http://www.kotiseutuliitto.fi/seurantaloavustukset/seurantalojen-korjausavustus   

Hakuaika syyskuu. Harkinnanvarainen valtionavustus, jonka jakamisesta Suomen Kotiseutuliitto huolehtii opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta. Avustusta myönnetään: korjausten suunnittelukustannuksiin, korjauskustannuksiin, talon toimivuutta parantavien laajennusten rakentamiseen, talon tyyliin soveltuvan kalustuksen ja sisustuksen kunnostamiseen tai hankkimiseen, kiinteän erityisvarustuksen parantamiseen tai hankintaan, ulkorakennusten tai pihapiirin kunnostamiseen. Talon seurantalomainen käyttö on olennainen peruste, kun hakijan avustuskelpoisuutta arvioidaan.

 Museovirasto 
 
http://www.nba.fi/fi/avustukset/rakennusten_entistamisavustukset   
Hakuaika lokakuu. Valtakunnallisesti merkittävien, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten restaurointiin ja konservointiin. Ensisijaisesti rakennussuojelulailla suojeltuihin kohteisiin tai kohteisiin, joiden kunnostus edellyttää antikvaarista asiantuntemusta. Määräraha vuosittain noin miljoona, myönnetyt avustukset enimmäkseen 1 000-10 000, muutamia suurempia (15-25 000). Ei myönnetä takautuvasti ennen päätöspäivämäärää tehtyihin tai aloitettuihin töihin. Muinaisjäännösalueiden hoitoon, muinaismuistolain mukaisiin kiinteisiin muinaisjäännöksiin.

 ELY –keskus, korjausavustus rakennusperinnön hoitoon

http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/asioi_verkossa/lomakkeet/ym_ym004/index.html    

Hakuaika marraskuu. Liitteet: Rakennuksen nykytila ja historia, kohteen sijaintikartta 1:20 000, asemapiirros kohteen pihapiiristä, korjaussuunnitelma, kuntoarvio, rakennushistoria, rakennuspiirustuksia, valokuvia rakennuksesta ja sen ympäristöstä.

 Kotitalousvähennys

 Maksimi 2 400 e vuodessa / henkilö, omavastuu 100 e. Vähennyksen saa vain työn osuudesta, se lasketaan arvonlisäverollisesta hinnasta. Lisätietoja esim:

http://www.veronmaksajat.fi/Asunto-ja-auto/Kotitalousvahennys/ : Kotitalousvähennystä saa 15 prosenttia palkasta sekä palkan sivukulut tai 45 prosenttia ennakkoperintärekisteriin kuuluvalle yrittäjälle tai yritykselle maksetusta työkorvauksesta (HUOM: kannattaa huomioida työnantajavastuut). Maksimivähennyksen eli 2 400 euron vähennyksen saat, jos vuonna 2014 yritykseltä ostamissasi palveluissa työn osuus on yhteensä noin 5 555 euroa [(5 555 x 45 %) - 100) = 2399,75].

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

http://www.ara.fi/fi-FI/Rahoitus/Avustukset  

- Kuntien myöntämiä korjausavustuksia ovat vanhusten ja vammaisten asuntojen korjausavustusten sekä kuntotutkimusavustus kosteusvaurioituneeseen, terveyshaittaa aiheuttavaan rakennukseen.

- Kuntien myöntämä energia-avustus on pientalojen harkinnanvarainen energia-avustus. Käynnistysavustuksia myönnetään vuokratalojen ja asumisoikeustalojen perusparantamiseen.

- Avustusta kosteus- tai homevaurioiden poistamiseen voidaan myöntää erittäin poikkeuksellisissa tapauksissa ruokakunnalle, joka asuu ympärivuotisesti korjattavassa asuinrakennuksessa tai asunnossa. Kuntotutkimusavustusta voi saada kosteusvaurioituneisiin, terveyshaittaa aiheuttaviin asuinrakennuksiin.

Yhdistyksenne netissä, ehdotuksia maksuttomiksi toimintamalleiksi 
 
Sähköposti / Sähköinen arkisto: Yhdistyksellä on hyvä olla osoite muodossa yhdistyksennimi@gmail.com (gmail tai jokin muu laadukas, ilmainen sähköpostipalvelu). Osoitteella voi yhdistyksessä olla käyttöoikeus esim. koko hallituksella tai muutamalla vastuuhenkilöllä. On tärkeää ettei työ jää vain yhden henkilön vastuulle. Tämän kaltaisella osoitteella vältetään yksittäisten henkilöiden yhteystietojen käyttö julkisina osoitteina.

Tiedot ajan tasalle rekistereihin: http://yhdistystieto.fi/ Tällä sivustolla yhdistys voi tiedottaa toiminnastaan, sekä ohjaamaan toiminnasta kiinnostuneet ottamaan yhteyttä. Rekisteristä voi nähdä myös yhdistyksen perustiedot. Monien kuntien sivuilla on hakemisto kunnan alueella toimivista yhdistyksistä juuri tämän rekisterin kautta.

Nettisivujen sijaan esimerkiksi julkinen facebook sivu: Yhdistyksellä voi maksullisten nettisivujen sijaan olla yhdistyksen julkinen facebook -sivu. Jokaisella yhdistyksellä on oma tapansa toimia ja omaa ilmettään voi välittää tällä alustalla hyvin joustavasti yhdistyksen omien linjausten mukaan. 
  Perustarkistus: Aika ajoin on hyvä kirjoittaa yhdistyksesi nimi hakukoneeseen ja katsoa miten ajantasaisia tuloksia haku antaa. Ovatko tapahtumien ja yhteyshenkilöiden tiedot ajan tasalla ja löytääkö toiminnastanne kiinnostunut yhdistyksenne netistä? Jollei, edellä ehdotetut maksuttomat mallit voivat olla hyvä askel eteenpäin.