Etsivä nuorisotyö

Etusivu / Suomeksi / Palvelut / Sivistyspalvelut / Nuoriso / Etsivä nuorisotyö

ETSIVÄ NUORISOTYÖ

Mitä?

Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa vastauksia nuoren mieltä askarruttaviin kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut, esimerkiksi asioimaan eri viranomaisten kanssa tai hakemaan työhön tai koulutukseen. 

Etsivän nuorisotyön ohjaaja tapaa nuorta sovitusti, auttaa nuorta itsensä ja asioidensa hoitamisessa, kulkee rinnalla, tekee nuoren kanssa asioita yhdessä ja on tavoitettavissa. Työntekijä tarjoaa ammatillisen, turvallisen ja luottamuksellisen aikuiskontaktin.

Kenelle?

Työ on suunnattu ensisijaisesti Pielavedellä asuville tai opiskeleville 16 - 29 -vuotiaille nuorille. Työtä voidaan tehdä myös alle 16 –vuotiaiden kanssa.

Kenen kanssa?

Etsivän nuorisotyö on ammatillista ohjaustyötä ja sen perustana on toimiva moniammatillinen verkostotyö. Työntekijä pyrkii toimimaan linkkinä eri palveluiden välillä, joita nuoret käyttävät.

Verkostoja voivat olla esimerkiksi

 • Työvoimahallinto
 • Sosiaalitoimi
 • Koulu
 • Nuorisotyö
 • Asuntopalvelut 
 • Seurakunta
 • Perhe
 • Muut alueelliset toimijat, jotka nuorta koskettavat

Etsivän työn periaatteita:

 • Vapaaehtoista nuorelle (tukea, jos nuori itse sitä haluaa)
 • Luottamuksellista
 • Lähtee nuoren tarpeista  
 • Maksutonta

Pielavedellä etsivää nuorisotyötä toteuttaa Monitaitoset ry. kunnan ja yhdistyksen solmiman sopimuksen pohjalta. Rahoituksen toimintaan on myöntänyt opetus- ja kulttuuriministeriö.

 Etsivän nuorisotyön ohjaajien yhteystiedot:

Mika Turkka
mika.turkka@monitaitoset.fi
040-1243978

Mervi Laakkonen
mervi.laakkonen@monitaitoset.fi
044-2973 617

Pajatie 2, 72400 Pielavesi
www.monitaitoset.fi