Erityisopetus ja mukautettu opetus

Etusivu / Suomeksi / Palvelut / Sivistyspalvelut / Opetus ja koulutus / Erityisopetus ja mukautettu opetus

Lapsi voi tarvita koulunkäyntinsä jossakin vaiheessa erityisopetusta tukemaan oppimistaan. Luokaton erityisopetus tarjoaa tukeaan oppilaille, joilla on lieviä oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia. Kaksi erityisopettajaa työskentelee luokkien 1-6 -kouluissa ja yksi erityisopettaja Pielaveden Yhtenäiskoulussa (0 - 9 lk)

Lapsen siirtämisestä erityisopetukseen neuvotellaan aina huoltajien kanssa. Erityistä tukea tarvitsevalle oppilaalle tehdään oma henkilökohtainen suunnitelma (HOJKS) yhdessä koulun, huoltajien ja muun lasta hoitavan henkilöstön kanssa.

Yhteyshenkilö

Osastopäällikkö
Miika Kräkin
Koulutie 3, 72400 Pielavesi
040 4894197
miika.krakin@pielavesi.fi