Erityisopetus ja mukautettu opetus

Etusivu / Suomeksi / Palvelut / Sivistyspalvelut / Opetus ja koulutus / Erityisopetus ja mukautettu opetus

Lapsi voi tarvita koulunkäyntinsä jossakin vaiheessa erityisopetusta tukemaan oppimistaan. Luokaton erityisopetus tarjoaa tukeaan oppilaille, joilla on lieviä oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia. Kaksi erityisopettajaa työskentelee luokkien 1-6 -kouluissa ja yksi erityisopettaja Pielaveden Yhtenäiskoulussa (0 - 9 lk)

Lapsen siirtämisestä erityisopetukseen neuvotellaan aina huoltajien kanssa. Erityistä tukea tarvitsevalle oppilaalle tehdään oma henkilökohtainen suunnitelma (HOJKS) yhdessä koulun, huoltajien ja muun lasta hoitavan henkilöstön kanssa.

Yhteyshenkilö

osastopäällikkö/rehtori
Miika Kräkin
Koulutoimisto
Koulutie 3, 72400 Pielavesi
040 4894 197
miika.kräkin@pielavesi.fi