Koululaisen aamu- ja iltapäivätoiminta

Etusivu / Suomeksi / Palvelut / Sivistyspalvelut / Opetus ja koulutus / Koululaisen aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain 8a luvun mukaista lapselle ja nuorille suunnattua toimintaa, jota kunta järjestää tai hankkii. Lakia sovelletaan perusopetuksen 1-2 vuosiluokkien oppilaille sekä
3-9 vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille oppilaille.
Lasten aamu- ja iltapäivätoimintaa tulee tarjota 570 tuntia koulun työvuoden aikana kullekin osallistuvalle lapselle kello 6.30 - 17.00 välisenä aikana.

Toiminnasta voidaan määrätä kuukausimaksu. Pielaveden kunnan Sivistyslautakunta päättää asiakkaalta perittävistä kuukausimaksuista.

Kuukausimaksu on seuraava:

1. lapsi osallistuu aamupäivätoimintaan               50 e/lapsi kk
   - sisaralennus 20 %/kk
2. lapsi osallistuu iltapäivätoimintaan                    80 e/lapsi/kk
    - sisaralennus 20%/kk
3. lapsi osallistuu aamu- ja iltapäivätoimintaan   130 e/lapsi/kk
    - sisaralennus 20%/kk
4. lapsi osallistuu toimintaan 1- 10 pv/kuukausi:
    - aamupäivätoimintaan 30 e/kk/lapsi
    - iltapäivätoiminta  40 e/kk/lapsi
    - aamupäivä- ja iltapäivätoimintaan 70 e/kk/lapsi

 

Sivistyslautakunta 21.2.2017 § 17 päättänyt seuraavasti:
Aamu- ja iltapäivätoimintaan tulee ilmoittautua kokopäiväisiä osallistujia vähintään kuusi (6)  kullekin toimintapäivälle tämän lisäksi voilla myös osa-aikaisia. Mikäli osallistujia on vähemmän ei toimintaa järjestetä. Toimintaan osallistujien määrää seurataan syyslukukauden aikana ja mikäli osallistujia on säännöllisesti alle kuusi (6) toiminta lakkautetaan 31.12.

Toimintaa järjestetään seuraavasti:
Aamu- ja iltapäivätoimintaa
* Pielaveden Yhtenäiskoulu 0-5 lk

Iltapäivätoimintaa
* Säviän koulu
* Pohjois-Pielaveden koulu

 

  Hakemus koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan.pdf

 

Yhteyshenkilö:

vastaava lastentarhanopettaja
Sirpa Partanen  
Laurinpurontie 25
72400 Pielavesi
0400 328240
sirpa.partanen@pielavesi.fi