Oppilashuolto

Etusivu / Suomeksi / Palvelut / Sivistyspalvelut / Opetus ja koulutus / Oppilashuolto

Opiskeluhuolto lukio 2104.pdfOppilashuoltoon kuuluu oopilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Oppilaalle luodaan turvallinen ja terveellinen oppimis- ja työympäristö. Oppilashuollon avulla tunnistetaan oppimisvaikeuden ja muut koulutyöhön vaikuttavat erityistarpeet ajoissa ja puututaan niihin moniammatillisesti.

Kouluissa on laadittu oppilashuoltosuunnitelma. Oppilashuoltosuunnitelmassa on koulukohtaisia oppilashuollon toimintamalleja.

Oppilashuoltosuunnitelma 2014.pdf

Opiskeluhuolto lukio 2104.pdf

Oppilashuolto muutos, oph kirje.pdf