Varhaiskasvatuksen käytänteistä

Etusivu / Suomeksi / Palvelut / Sivistyspalvelut / Varhaiskasvatus / Varhaiskasvatuksen käytänteistä

Arkikäytäntöjä

Varhaiskasvatuskauden aluksi laaditaan lapsikohtainen hoitosuunnitelma, jossa sovitaan mm. lapsen hoitoajoista, kenelle lapsen saa luovuttaa yms. Sopimus on sitova ja sen allekirjoittavat huoltajat sekä varhaiskasvatuksen työntekijä. Sopimus tarkistetaan tarvittaessa ja tarvittavista muutoksista on ilmoitettava välittömästi. Mikäli lapsen hoitoaika muuttuu huomattavasti esim. vanhemman äkillisen työllistymisen takia, järjestelyaika on 2 viikkoa, muissa tapauksissa 4kk.

 Jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle laaditaan yksilöllinen lapsen varhaiskasvatussuunnitelma yhteistyössä vanhempien kanssa. Tätä laaditaan, päivitetään ja seurataan aina tarvittaessa mm. vasu -keskusteluissa vanhempien kanssa. Varhaiskasvatuksen hoitopaikoissa on olemassa ryhmäkohtaisia viikko-ohjelmia, joista saa lisätietoa työntekijöiltä.

 Varhaiskasvatuksen yleisenohjeen mukaan lapsen sitovat hoitoajat tulee ilmoittaa viimeistään edellisen viikon tiistaina klo 15 mennessä. Jos hoitoaikoja ei ole toimitettu ohjeistuksen mukaisesti, hoitoa ei voida järjestää vanhempien toivomalla tavalla.  Mikäli lapsi sairastuu tai pitää muuten ennalta arvaamattoman vapaapäivän, on siitä ilmoitettava hoitopaikkaan soittamalla tai viestillä mahdollisimman pian. Emme sitten suotta odottele lasta.

 Lapsen sairastuessa ilmoitamme vanhemmalle heti asiasta ja lapsi on tultava välittömästi hakemaan kotiin. Sairastamisen jälkeen lapsen on pidettävä vähintään yksi ns. toipilaspäivä (kuumeeton/oireeton päivä). Tämä on tärkeää siksi, että lapsi jaksaisi osallistua täysillä toimintaan.

 Kun lapsi tuodaan/haetaan, varhaiskasvatuksen henkilökunnan on selvästi nähtävä tilanne! Jos hakija joku muu kuin huoltaja, on siitä ilmoitettava aina erikseen!

 Kokonaisvastuu lapsen sairauden hoidosta ja lääkkeiden annosta on aina vanhemmilla. Lyhytaikaiset lääkitykset, kuten antibiootit, tulee pyrkiä antamaan kotona. Jokaisesta hoidossa annetussa lääkkeessä tulee olla lääkärin määräämä resepti mukana, ja lääkkeen annosta laaditaan lyhytaikaisen lääkehoidonsuunnitelma. Lääkkeet olisi hyvä annostella kotona valmiiksi esim. ruiskuun. Pitkäaikaissairaille lapsille laaditaan hoitosuunnitelma yhteistyössä vanhempien, varhaiskasvatuksen ja terveydenhuollon kesken. Varhaiskasvatuksen henkilökuntaa ei voida velvoittaa antamaan lapselle lääkkeitä, jotka perustuvat vanhempien uskomuksiin tai näkemyksiin, esim. homeopaattiset lääkkeet, elleivät ne ole lääkärin määräämiä ja määrätty annettavaksi hoitopäivän aikana.

 Hoitopaikassa lapset eivät voi vaihtaa tavaroita, kirjeitä tms. keskenään, vaan tällaiset pitää hoitaa vapaa-ajalla.

 

Varusteet

Lapsella tulee olla tarkoituksenmukainen, sääoloihin sopiva, nimikoitu vaatetus:

  • ulkohousut ja -takki

  • päähine

  • hansikkaat

  • kuravaatteet ja kumikengät

Varavaatteita mukaan riittävästi (vähintään yksi vaatekerta kokonaisuudessaan) sekä sisätossut/sisäkengät ja omat nenäliinat. Varavaatteita säilytetään lapsen omassa repussa/kassissa hoitopaikassa.

Tarkistathan lapsen repun/laatikon säännöllisin väliajoin varusteiden osalta ja naulakon mahdollisen likapyykin varalta. Vaippaikäisille on syytä varata riittävästi vaippoja ja oma pyyhe.

 

Yhteistyö

Päivittäiseen keskusteluun tarjoutuu tilaisuus tuotaessa lasta varhaiskasvatukseen ja sieltä haettaessa. Erityislastentarhanopettaja vierailee hoitopaikoissa säännöllisesti. Tarvittaessa häneen voi vanhemmat itse ottaa tai varhaiskasvatuksen työntekijät voivat ottaa vanhempien luvalla yhteyttä lapsen asioissa. Varhaiskasvatuksen henkilöstö on vaitiolovelvollinen kaikissa lastanne ja perhettänne koskevissa asioissa.

 

 Varahoito

Varahoitopaikkana kunnassamme toimii päiväkoti Tarulinna kylällä. Vanhemman tehtävä on ilmoittaa lapsen hoitoajat päiväkotiin sekä myös mahdolliset muutokset tai jos lapsella ei olekaan hoidontarvetta. Mikäli muutokset ilmenevät vasta illalla päiväkodin ollessa suljettu, voit jättää tekstiviestin p. 040 730 6140.

Huomioithan, että lapsella on varahoidossakin tarvittava vaate- ja muu varustus mukana. Päiväkodissa noudatetaan pääsääntöisesti samaa tuttua päivärytmiä, kuina muissakin hoitopaikoissa.