Varhaiskasvatus

Etusivu / Suomeksi / Palvelut / Sivistyspalvelut / Varhaiskasvatus / Varhaiskasvatus
 

Pielaveden kunta tarjoaa varhaiskasvatusta alle kouluikäisille lapsille sekä erityistä tukea tarvitseville vanhemmille lapsille. Varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jolla tuetaan lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Toiminta perustuu kasvatuskumppanuuteen, jossa lapsen vanhemmat ja päivähoidon henkilökunta sitoutuvat toimimaan yhdessä lapsen parhaaksi.

Kunnassamme toimii kaksi kunnallista perhepäivähoitajaa, Muksulan ryhmis Säviällä, Ryhmis Satupirtti kylällä, päiväkoti Tarulinna kylällä ja päiväkoti Vekaravaara Vaaraslahdessa. Lisäksi kunnassamme on yksityistä perhepäivähoitoa.

 

Tavoitteemme on

edistää lapsen iän ja kehitystason mukaista kokonaisvaltaista kehitystä, kasvua, terveyttä ja hyvinvointia yhteistyössä huoltajien kanssa

luoda kiireetön ja turvallinen ilmapiirin, jossa jokainen lapsi voi tuntea itsensä hyväksytyksi sellaisena kuin on.

 

Varhaiskasvatuspaikan hakeminen ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden hoidon tarpeen mukaan. Hakeminen tapahtuu vielä paperisella varhaiskasvatushakemuksella. Varhaiskasvatuspaikka järjestetään aina palvelun tarpeen mukaan, tarve kartoitetaan varhaiskasvatushaun yhteydessä.

Järjestelyaika on äkillisen työllistymisen tai opiskelun johdosta 2 viikkoa muutoin 4 kuukautta. Varhaiskasvatushakemus tulee olla voimassa myös vanhemmilla, jotka ovat työttömänä työnhakijana.

Jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa. Lapsella on oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen, mikäli lapsen huoltajat työskentelevät kokoaikaisesti tai päätoimisesti opiskelevat, toimivat yrittäjänä tai ovat omassa työssä. Lapsella on lisäksi oikeus tarpeen mukaan 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen huoltajan osa-aikaisen tai väliaikaisen työssäkäynnin, työllistymistä edistävään palveluun osallistumisen, kuntoutuksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista ja sivistyslautakunnan päätökset määrittävät kunnassamme olevat varhaiskasvatuksen asiakasmaksut. Vanhemmat toimittavat varhaiskasvatustoimistoon tuloselvityslomakkeen ja liitteenä todistukset saatavista tuloista. Ohje maksuihin liittyen ja tuloselvityslomake löytyy näiltä sivuilta. Päivähoitopaikan irtisanominen on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava varhaiskasvatustoimistoon.

 

Tuntiperusteinen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu

Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki astuu voimaan 1.3.2017. Sen perusteella jatkossa kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määritellään tuntiperusteisesti. Asiakasmaksu määritellään varattujen tuntien mukaan. Pielaveden kunnassa on nykyisin käytössä erilainen porrastus järjestelmä asiakasmaksuista, joissa voi valita esimerkiksi sovittuja päiviä, osa- tai kokopäiväisyyttä jne. Uuden lain myötä maksupäätöksen perusteena käytetään perhekoon ja tulojen lisäksi tuntiperusteisuutta, joka selkiyttää määrittelyä. Määritelty tunti määrä vastaa määriteltyä prosenttiosuutta täydestä asiakasmaksusta. Asiakasmaksut määritellään ennalta ilmoitettujen hoitotuntien mukaan alla olevan taulukon kuvaamalla tavalla.

 

Maksutaulukko tuntiperusteista varhaiskasvatuslaskutusta varten 1.3.2017 alkaen

Varattujen hoitotuntien lukumäärä/vko

Asiakasmaksuprosentti kokopäivähoidon maksusta

0–20 tuntia

60 %

21–35 tuntia

80 %

35– tuntia

100 %

 

Tuntiperusteisen asiakasmaksun periaatteena on, että asiakasmaksu määritellään varattujen tuntien mukaan. Mikäli hoitoaikoja ei pystytä ennalta arvioimaan, otetaan käyttöön 2 kuukauden seurannan jälkeen toteutuneiden hoitotuntien keskiarvo. Maksu peritään ennalta ilmoitettujen hoitotuntien mukaan. Hoitoaikoja seurataan lapsikohtaisesti 1.3.2017 alkaen käsin kirjaten kaikissa varhaiskasvatus yksiköissä. Huoltajat voivat tiedustella lapselle kirjattuja käytettyjä hoitotuntejaan. Kirjaamiseen tarvitaan jatkossa mobiilisovellus, jolla hoitoaikojen kirjaaminen helpottuu ja muuttuu sujuvammaksi.

 

Huoltajien tulee ilmoittaa hoidon tarve viimeistään viikkoa ennen hoidon tarvetta. Jotta poissaolot eivät nosta lapsen käyttämää tuntimäärää, pitää myös poissaoloista ilmoittaa hoitopaikkaan viikkoa ennen, mikäli poissaolon syy on muu kuin sairaus. Muutoin varattu hoitoaika lasketaan käyttötunteihin, vaikka lapsi ei olisikaan paikalla.

 

Varhaiskasvatusta koskevissa kysymyksissä voi ottaa yhteyttä:

Varhaiskasvatustoimisto
Laurinpurontie 25, 72400 Pielavesi
Vastaava lastentarhanopettaja Sirpa Partanen
p. 0400 328 240, sirpa.partanen@pielavesi.fi