Palvelut

Etusivu / Suomeksi / Palvelut

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamies neuvoo asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa, avustaa muistutuksen teossa, tiedottaa asiakkaan oikeuksista, toimii asiakkaiden oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä seuraa asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä.

Pielaveden kunta ostaa sosiaaliasiamiehen palvelut Kuopion kaupungilta.

Halutessasi keskustella sosiaaliasiamiehen kanssa tai sopia tapaamisen, ota yhteyttä Kuopion sosiaaliasiamieheen.

Puhelinasiointi

Sosiaaliasiamies

Kuopion kaupungin sosiaaliasiamies

Lisää tietoa
Puh. +358 44 7183308

Kunnassa on sosiaaliasiamies, joka edistää sosiaalihuollon asiakkaina olevien kuntalaisten oikeuksia ja niiden toteutumista sosiaalihuoltoon liittyvissä asioissa. Sosiaaliasiamies antaa neuvontaa, avustaa kuntalaisia sosiaalihuoltoa koskevien muistutuksien tekemisessä ja tiedottaa näiden oikeuksista sosiaalihuollon asiakkaina. Hän seuraa sosiaalihuollon asiakkaina olevien kuntalaisten oikeuksien ja aseman kehitystä ja antaa siitä vuosittain selvityksen kunnanhallitukselle.

Sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Hän on puolueeton toimija, joka ei aja kuntalaisten asiaa oikeudellisesti, vaan toimii neuvoa antavasti. Kahdella tai useammalla kunnalla voi olla yhteinen sosiaaliasiamies.

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000812
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000812#L5P24

Liittyvät palvelut

Työvoiman palvelukeskus

Iisalmen seudun monialainen yhteispalvelu, työvoiman palvelukeskus, TYP, TE-toimiston, Kelan ja kuntien yhteistoimintamalli

Katso tiedot

Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö auttaa 15-29-vuotiaita nuoria tulevaisuuden suunnittelussa, arjenhallinnassa ja esim. harrastusten löytämisessä.

Katso tiedot

Mielenterveys- ja päihdetyö

Palveluohjausta päihdeongelmaisille ja mielenterveyskuntoutujille sekä heidän läheisilleen

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut