Palvelut

Etusivu / Suomeksi / Palvelut

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua myönnetään asiointiin turvaamaan asiakkaan itsenäistä kotona selviytymistä. Palvelu on tarkoitettu henkilöille, joilla on huomattavia vaikeuksia julkisten joukkoliikennevälineiden käyttämisessä.

Palvelua haetaan 'Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun hakemus' -lomakkeella.

Kuljetuspalveluihin ovat oikeutettuja ne, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jotka eivät voi vammansa tai sairautensa vuoksi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Puhelinasiointi

Vanhuspalvelut

Asumispalvelut, kotihoito, tukipalvelut

Lisää tietoa
Puh. +358 40 4894823 Puh. +358 40 0283268 Puh. +358 40 5715484

Lomakkeet

Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun hakemus

Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun hakemus

Lisää tietoa
Lataa lomake

Kunta järjestää välttämättömästi tarvittavat, kohtuulliset kuljetuspalvelut henkilölle, joka ei vamman tai sairauden takia tai ikääntyneiden kyseessä ollessa liikkumisvaikeuksien, muistisairauden tai vähävaraisuuden takia kykene käyttämään joukkoliikennevälineitä. Palvelua voi käyttää työssäkäyntiin, opiskeluun, asiointiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja virkistykseen kotikunnassa ja lähialueella. Tarvittaessa mukana voi olla kunnan järjestämä tai kuljetuspalvelun käyttäjän oma saattaja.

Kunta voi tuottaa palvelut itse tai ostaa niitä palveluntuottajilta. Kuljetukset voidaan toteuttaa taksilla, kutsutaksilla tai yhteiskuljetuksia järjestämällä.

Sosiaalihuoltolaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301
Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870759

Liittyvät palvelut

Kehitysvammapalvelut

Päivä- ja työtoiminta, erityishuolto ja asumispalvelut

Katso tiedot

Muut vammaispalvelujen tukitoimet

Asuminen, harkinnanvaraiset tukitoimet, päiväaikainen toiminta

Katso tiedot

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaista apua järjestetään henkilölle, joka tarvitsee toisen henkilön apua toteuttamaan omia toimiaan mm. asiointia ja virkistystoimintaa.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut