Palvelut

Etusivu / Suomeksi / Palvelut

Sosiaalihuoltolain mukainen loma- ja virkistystoiminta

Lomanviettopalvelut voivat olla koko perheelle tai pelkästään perheen lapsille tai nuorille tarkoitettua toimintaa. Virkistystoimintaa voi olla perheen yhteinen retki lähistöllä sijaitsevaan luontokohteeseen, eläintarhaan tai huvipuistoon.

Lomanviettopalvelut ovat esimerkiksi:

  • loma- ja leirimahdollisuuksista tiedottaminen
  • taloudellisen tuen myöntäminen loman tai leirimaksun omavastuuosuuteen
  • ohjaus tai avustaminen hakemaan tukea lomanvieton järjestämiseen

Ota yhteyttä sosiaalitoimiston perhepalveluihin hakeaksesi tukea lomanvieton järjestämiseen.

Puhelinasiointi

Lasten ja perheiden palvelut

Sosiaalityö, sosiaaliohjaus, perhetyö, lastenvalvoja ja lastensuojelu

Lisää tietoa
Puh. +358 40 7228355 Puh. +358 40 5253031 Puh. +358 40 0260595 Puh. +358 40 6418011 Puh. +358 40 5253031 Puh. +358 40 5213091 Puh. +358 40 6282944

Palvelupaikat

Sosiaalitoimisto

Sosiaalitoimiston palvelut

Savikontie 15, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 15:30
Ke - To: 09:00 - 15:30
Pe: 09:00 - 15:30

Kaikki tiedot

Lomanviettoon voi saada tukea taloudellisin, sosiaalisin tai terveydellisin perustein. Tuettu loma voidaan myöntää perhetilanteen, pitkäaikaisen sairauden, vamman tai vastaavanlaisen syyn perusteella. Tuettu loma sisältää täysihoidon lomakohteessa.

Tuettuja lomia järjestävät useat järjestöt. Lomalle voivat hakeutua esimerkiksi vanhemmat lapsineen tai isovanhemmat lapsenlapsineen. Tuettuja lomia järjestetään myös ikäihmisille, yksin tai kaksin tuleville, työttömille tai pitkäaikaissairauksista kärsiville.

Kunnan sosiaalitoimi antaa opastusta tuetun loman hakemisessa ja antaa myös tarvittaessa taloudellista tukea.

Sosiaalihuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301

Liittyvät palvelut

Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalinen kuntoutus

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut