Palvelut

Etusivu / Suomeksi / Palvelut

Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalisen kuntoutuksen avulla vahvistetaan ihmisten sosiaalista toimintakykyä, torjutaan syrjäytymistä ja edistetään osallisuutta. Sosiaalinen kuntoutus on sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin annettavaa tehostettua tukea, jonka avulla vahvistetaan ihmisen kykyä selviytyä arkipäivän toiminnoista, vuorovaikutussuhteista ja oman toimintaympäristönsä rooleista. Sosiaalinen kuntoutus on palvelua, jossa yhdistyy yksilöllinen, toiminnallinen ja yhteisöllinen tuki.

Kunnan alueella sosiaalista kuntoutusta tarjotaan leiri-, ryhmä- ja päivätoiminnan muodossa.

Puhelinasiointi

Työikäisten palvelut

Sosiaalityö, sosiaaliohjaus, mielenterveys- ja päihdetyö, toimeentulotuki, kuntouttava työtoiminta

Lisää tietoa
Puh. +358 40 7228355 Puh. +358 40 4894058 Puh. +358 40 4894154 Puh. +358 44 7885438

Palvelupaikat

Sosiaalitoimisto

Sosiaalitoimiston palvelut

Savikontie 15, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 15:30
Ke - To: 09:00 - 15:30
Pe: 09:00 - 15:30

Kaikki tiedot

Sosiaalinen kuntoutus on tehostettua tukea, jolla vahvistetaan apua tarvitsevien henkilöiden sosiaalista toimintakykyä, torjutaan heidän syrjäytymistään ja edistetään heidän osallisuuttaan. Sosiaalisesta kuntoutuksesta vastaa kunnan sosiaalitoimi.

Kuntoutuksessa selvitetään henkilön tuen tarve ja etsitään hänelle sopivat palvelut. Tukea voi saada esimerkiksi arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan sekä vuorovaikutussuhteisiin. Nuorten sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan nuorten sijoittumista työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikkaan sekä tuetaan nuorta, jotta tämä ei keskeyttäisi opintojaan tai työskentelyään.

Sosiaalista kuntoutusta voidaan tarjota monella tavalla. Kunnat tekevät sosiaalisen kuntoutuksen järjestämisessä yhteistyötä esimerkiksi järjestöjen kanssa.

Sosiaalihuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301

Liittyvät palvelut

Sosiaalihuoltolain mukainen loma- ja virkistystoiminta

Perhetilanteen, pitkäaikaisen sairauden, vamman tai vastaavanlaisen syyn perusteella annettava lomanviettopalvelu ja tuki lomanvieton järjestämiseen.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut