Palvelut

Etusivu / Suomeksi / Palvelut

Sosiaalipäivystys

Ylä-Savon sosiaalipäivystyksen tehtävänä on vastata Ylä-Savon asukkaiden sosiaalipalveluiden tarpeisiin akuuteissa sosiaalihuollon hätätilanteissa, joita ei voida virka-ajalla hoitaa tai siirtää seuraavaan arkipäivään. Tällaisia akuutteja hätä-/kriisitilanteita ovat esimerkiksi perheväkivaltatilanteet, lasten, vanhusten ja muiden hoitoa ja turvaa tarvitsevien heitteillejätöt, nuorten päihde- ja rikostilanteet, joihin poliisi on joutunut puuttumaan jne.

Sosiaalipäivystykseen saa yhteyden soittamalla hätäkeskukseen p. 112.

Puhelinasiointi

Sosiaalipäivystys

Kiireellisissä ja välitöntä puuttumista vaativissa asioissa tulee ottaa yhteys sosiaalipäivystykseen hätäkeskuksen puh. 112.

Lisää tietoa
Puh. +358 11 2

Sosiaalipäivystykseen tulee ottaa yhteyttä, kun tarvitaan esimerkiksi lastensuojeluun, perhekriiseihin, perheväkivaltaan, elämänhallintaan, mielenterveyteen tai päihteisiin liittyvää kiireellistä apua. Kunta järjestää sosiaalipäivystyksen ympärivuorokautisesti kiireellisen ja välttämättömän avun turvaamiseksi.

Kunta voi järjestää sosiaalipäivystyksen yksin tai yhteisesti muiden kuntien kanssa. Sosiaalipäivystys toimii yhteistyössä terveydenhuollon päivystyksen, pelastustoimen, poliisin, hätäkeskuksen ja muiden viranomaisten kanssa.

Sosiaalihuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301

Liittyvät palvelut

Kriisityö

Apua ja tukea aikuisille, lapsille ja perheille traumaattisissa kriisitilanteissa.

Katso tiedot

Kotihoito

Kotihoito on hoivaa ja huolenpitoa, asukkaan tukemista arjessa ja hänen oman toimintakykynsä vahvistamista.

Katso tiedot

Huolto- ja tapaamisoikeus

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpano.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut