Sosiaalityö ja palveluohjaus

Etusivu / Suomeksi / Palvelut / Sosiaalipalvelut / Erityispalvelut / Sosiaalityö ja palveluohjaus

Erityispalveluiden esimies vastaa vammais- ja kehitysvammapalvelujen tarpeessa olevan asiakkaan palvelutarpeen arvioinnista sekä asiakkaan tarvitsemien palvelujen kokonaisuuden suunnittelusta. Työntekijä tukee, ohjaa ja neuvoo vammaispalvelujen asiakkuudessa olevaa asiakasta asiakasprosessissa ja vastaa asiakkaan palvelusuunnitelman toteutumisesta ja suunnitelman päivittämisestä. Kehitysvammaisille laaditaan myös erityishuolto-ohjelma, EHO, jota päivitetään suunnitelmallisesti. Erityispalveluiden esimies vastaa vammaispalvelujen tukitoimien järjestämisestä sekä kuljetuspalvelujen myöntämisestä. Erityistä tukea tarvitsevien lasten osalta työparina toimii sosiaalityöntekijä. Ikäihmisten osalta työparina toimii tarvittaessa sosiaali- ja palveluohjaaja.

 

Vammaispalveluiden hakeminen, arvioiminen ja palvelusuunnitelman laatiminen

 

Vammaispalveluita haetaan vammaispalveluhakemuksella. Hakemuslomakkeita on saatavilla Pielaveden sosiaalitoimesta perusturvan osastosihteeriltä sekä tulostettavissa Pielaveden kunnan verkkosivuilta. Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa lääkärinlausunto, josta ilmenee hakijan sairaus tai vamma, arvio haitta-asteesta ja sen pitkäaikaisuudesta sekä kuvaus tämän hetkisestä toimintakyvystä ja mahdolliset kuntoutumisen suunnitelmat.

 

Hakemuksen saapumisen jälkeen erityispalveluiden esimies tekee palvelutarpeenarvioinnin, johon liittyy pääsääntöisesti kotikäynti. Tarvittaessa työparina toimii sosiaalityöntekijä. Arviointi tehdään yhdessä vaikeavammaisen henkilön kanssa hänen palvelujensa ja tuen tarpeiden selvittämiseksi. Arvioinnin yhteydessä laaditaan palvelusuunnitelma, joka on kartoitus henkilön yksilöllisestä avun tarpeesta ja elämäntilanteesta kokonaisuudessaan. Palvelusuunnitelmaa ei laadita silloin, jos sen todetaan olevan ilmeisen tarpeeton tai asiakas kieltäytyy palvelusuunnitelman laatimisesta

 

Yhteystiedot:

 

Erityispalveluiden esimies Irma Hakulinen 040-4894822

Osastosihteeri Anne Kauhanen 040 4894 055

Kanslisti Maija Taskinen 040 4894 056 (kuljetuspalvelut)

 

Hakemusten toimitus:

Pielaveden kunta/Perusturvaosasto/erityispalvelut

Savikontie 15 (PL27)

72400 Pielavesi

(kuoreen merkintä: ”vammaispalveluhakemus”)