Sijaishuolto

Etusivu / Suomeksi / Palvelut / Sosiaalipalvelut / Lasten palvelut / Sijaishuolto
Pitkäaikainen sijaishuolto perhehoitona

Palvelu on tarkoitettu perheenomaista sijaishuoltoa tarvitsevalle lapselle tai nuorelle huostaanottotilanteessa.

Tavoitteena on mahdollistaa lapselle turvallinen kasvuympäristö sekä korvaava kiintymys- ja vuorovaikutussuhde.

Palveluun kuuluu huolenpito, hoito ja korjaava kasvatustyö sekä nuoren itsenäistymisen tukeminen ja arkielämän taitojen opettaminen. Asiakas asuu kodinomaisessa asumisympäristössä (ammatillinen tai yksityinen perhekoti).

Pitkäaikainen sijaishuolto laitoshoitona

Palvelu on tarkoitettu pitkäaikaista kuntouttavaa lastensuojelun laitoshoitoa tarvitsevalle lapselle tai nuorelle, jonka kasvu ja kehitys ovat vakavasti vaarantuneet (huostaanotto).

Tavoitteena on taata lapselle/nuorelle turvallinen kasvuympäristö, jossa on korjaavia vuorovaikutus- ja kiintymyssuhteita. Lapsi /nuori osallistuu vastuullisesti yhteisön toimintaan noudattaen sen sääntöjä ja normeja.

Palveluun kuuluu perushuolenpito, henkilökohtainen korjaava ihmissuhde (omahoitajatyö) sekä korjaavia kokemuksia tarjoava vuorovaikutus, turvallinen asumisyhteisö ja mielekäs iänmukainen toiminta sekä opastaminen arkielämän tiedoissa ja taidoissa sekä vapaa-ajan vietossa sekö tuki iänmukaiselle itsenäistymiskehitykselle sekä apu ja tuki tulevaisuuden suunnittelussa. Tarvittaessa järjestetään lapsen tarvitsema erityishoito, esimerkiksi tarvittava fyysinen ja psyykkinen tutkimus, hoito, kuntoutus ja terapia.