Lyhytaikainen sijoitus

Etusivu / Suomeksi / Palvelut / Sosiaalipalvelut / Nuorten palvelut / Lyhytaikainen sijoitus

LYHYTAIKAINEN SIJOITUS PERHE- TAI LAITOSHOITONA

Palvelu on tarkoitettu kriisitilanteissa elävälle lapselle tai nuorelle, jonka kasvu ja kehitys ovat vaarantuneet joko perheen tilanteen tai oman käyttäytymisen vuoksi ja jonka kriisitilanne vaatii hänen tilapäistä tai sijoittamista kodin ulkopuolelle.

Tavoitteena on lapsen hyvä hoito ja aikaansaada lapselle turvallinen kasvuympäristö.

Palveluihin kuuluu sekä lapsen/ nuoren tilanteen että vanhemmuuden arviointi, arkielämän taitojen opettaminen, hoito ja huolenpito, tarvittaessa kuntoutuksen järjestäminen ja perheen tukeminen kasvatustehtävässä.

Palveluntarve
Sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja yhteistyössä perheen kanssa arvioivat lapsen tai nuoren tarpeen palveluun. Tarve arvioidaan lapsen tai nuoren elämäntilanteen kannalta.

Palvelun hakeminen
Palvelua haetaan ottamalla yhteyttä sosiaalitoimistoon.

Palvelun suunnittelu
Lastensuojelun sosiaalityöntekijä yhdessä asiakasperheen ja perhekodin kanssa pitää sijoituksen alkuvaiheessa neuvottelun, jossa sovitaan lapsen hoitoon liittyvistä asioista, sijoituksen arvioidusta kestosta ja tavoitteista sekä lapsen ja vanhempien yhteydenpidosta.

Päätös
Sosiaalityöntekijä tekee sijoituksesta kirjallisen päätöksen. Sosiaalijohtaja päättää lapsen tai nuoren huostaanotosta.

Muutoksenhaku
Asiakkaalla on laissa säädetty oikeus hakea muutosta päätöksen.

Vaikutusmahdollisuudet
Asiakas voi tuoda ilmi mielipiteensä suullisesti tai kirjallisesti. Ristiriitatilanteissa asiakas voi tehdä kantelun.

Tietojen tarkistaminen
Asiakkaalla on oikeus saada tietoonsa itseään koskevat tiedot.

Palveluntuottaja
Sosiaalitoimi

Hinta
Asiakkaalta ei peritä maksua, mutta lapsen vanhemmille voidaan määrätä enintään elatusavun suuruinen maksu, joka peritään hoidon korvaukseksi. Kunta voi periä huollon kustannusten korvaukseksi kohtuulliseksi katsottavan maksun myös muista lapsen tai nuoren tuloista, korvauksista ja saamisista.

Yhteyshenkilöt

Lapsen asioista vastaava vs. sosiaalityöntekijä
puh. 0400 260 595 ja
puh. 040 5253 031
 
Johtava sosiaalityöntekijä
040 722 8355