Elatussopimus

Etusivu / Suomeksi / Palvelut / Sosiaalipalvelut / Perhepalvelut / Elatussopimus

SOPIMUS LAPSEN ELATUSAVUSTA

Palvelu on tarkoitettu alaikäisen lapsen vanhemmille, jotka haluavat tehdä elatussopimuksen, jos vanhempi ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta tai jos lapsi ei pysyvästi asu vanhempansa luona tai lapsi on 18 vuotta täyttänyt opiskelija (koulutusavustussopimus)

Tavoitteena on vanhempien neuvottelujen tuloksena vahvistaa lapsen edun mukainen elatussopimus tai koulutusavustussopimus.

Asiakkaille annetaan neuvontaa lapsen elatusta koskevasta lainsäädännöstä ja sopimuskäytännöistä. Vahvistetaan elatussopimus/koulutusavustussopimus. Mikäli vanhemmat eivät pääse sopimukseen, heidät ohjataan hoitamaan asia tuomioistuimessa.

Hakeminen
Palvelua haetaan lastenvalvojalta.

Hinta
Asiakkaalle maksuton.

Palvelutarve
Lapsen elatuksen tarve ja vanhempien maksukyky arvioidaan neuvotellen vanhempien kanssa. Koulutusavustussopimuksen osapuolina ovat vanhemmat. Jos nuori on täyttänyt 18 vuotta koulutusavustussopimuksen osapuolina ovat vanhempi ja nuori itse.

Vaikutusmahdollisuuksia
Asiakas voi ilmaista mielipiteensä suullisesti, kirjallisesti ja ristiriitatilanteissa muistutuksena.

Tietojen tarkastaminen
Tiedot rekisteröidään sosiaaliviraston lastenvalvojajärjestelmään. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa kaikki itseään koskevat tiedot.

Yhteyshenkilö

Lastenvalvoja
Johtava sosiaalityöntekijä
040 722 8355