Huolto- ja tapaamisoikeus

Etusivu / Suomeksi / Palvelut / Sosiaalipalvelut / Perhepalvelut / Huolto- ja tapaamisoikeus

HUOLTO- JA TAPAAMISSOPIMUS

Palvelu on tarkoitettu ala-ikäisen lapsen vanhemmille, jotka haluavat tehdä sopimuksen lapsen huollosta ja tapaamisesta tai muuttaa sopimusta tai tuomioistuimen antamaa päätöstä.

Tavoitteena on vanhempien neuvottelujen tuloksena vahvistaa lapsen edun mukainen sopimus lapsen huollosta ja tapaamisista. Mikäli vanhemmat eivät pääse sopimukseen, heidät ohjataan hoitamaan asia tuomioistuimessa.

Asiakkaille annetaan neuvontaa lasten huolto- ja tapaamisoikeutta koskevasta lainsäädännöstä ja sopimuskäytännöstä. Vahvistetaan huolto- ja tapaamissopimus.

Hakeminen: Palvelua haetaan sosiaalitoimistosta lastenvalvojalta.

Hinta: Asiakkaalle maksuton.

Palvelutarve: Lapsen ja vanhempien tilanne arvioidaan haastattelemalla vanhempia. Tarvittaessa myös lasta voidaan kuulla.

Vaikutusmahdollisuuksia: Asiakas voi ilmaista mielipiteensä suullisesti, kirjallisesti ja ristiriitatilanteissa muistutuksena.

Tietojen tarkastaminen: Tiedot rekisteröidään sosiaaliviraston lastenvalvojajärjestelmään. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa kaikki itseään koskevat tiedot.

Yhteyshenkilö :

Lastenvalvoja
Johtava sosiaalityöntekijä
040 722 8355